تقویم تاریخ
امروز، یکشنبه هفتم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با بیستم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و نهم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۳۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

امروز، شنبه ششم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با نوزدهم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و هشتم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۲۷۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

امروز، جمعه پنجم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با هجدهم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و هفتم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۲۵۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

امروز، پنج شنبه چهارم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با هفدهم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و ششم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۲۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

امروز، چهارشنبه سوم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با شانزدهم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و پنجم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۲۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

امروز، دوشنبه یکم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با چهاردهم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و سوم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۱۳۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

امروز، یکشنبه سی و یکم مرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با سیزدهم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و دوم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی و صد و پنجاه و ششمین روز سال است.
کد خبر: ۷۵۱۰۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

امروز، شنبه سی ام مرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با دوازدهم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و یکم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۰۷۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

امروز، سه شنبه بیست و ششم مرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با هشتم محرم سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با هفدهم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۰۰۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۶

۲۵ مرداد سال ۱۳۳۲ شمسی، آمریکا و انگلیس در ایران کودتا کردند که با شکست مواجه شدند. در پی این شکست محمدرضا پهلوی به همراه چند تن از درباریان از ایران فرار کرد و اینگونه اولین فرار پهلوی دوم رخ داد.
کد خبر: ۷۴۹۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۵

امروز، دوشنبه بیست و پنجم مرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با هفتم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با شانزدهم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۴۹۷۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۵

امروز، یکشنبه بیست و چهارم مرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ششم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با پانزدهم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۴۹۴۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

امروز، شنبه بیست و سوم مرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با پنجم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با چهاردهم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۴۹۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

امروز پنجشنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با سوم محرم ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با دوازدهم اوت ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۴۸۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۱

امروز، چهارشنبه بیستم مرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با دوم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با یازدهم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۴۸۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

امروز، سه شنبه نوزدهم مرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با اول محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با دهم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۴۸۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

امروز، دوشنبه هجدهم مرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۲۹ ذی الحجه سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با نهم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۴۷۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

امروز، یکشنبه هفدهم مرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۲۸ ذی الحجه سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با هشتم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۴۷۶۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

امروز شنبه شانزدهم مرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با بیست و هفتم ذی الحجه سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با هفتم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۴۷۲۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

امروز جمعه پانزدهم مرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با بیست و ششم ذی الحجه سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ششم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۴۷۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۵