روسای قوه قضاییه از اول انقلاب اسلامی تا به امروز

غلامحسین محسنی اژه‌ای
۱۴۰۰ -

غلامحسین محسنی اژه‌ای

مشاهده زندگی نامه مشاهده اخبار
سید ابراهیم رئیسی
۱۳۹۷ - ۱۴۰۰

سید ابراهیم رئیسی

مشاهده زندگی نامه مشاهده اخبار
صادق آملی لاریجانی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۷

صادق آملی لاریجانی

مشاهده زندگی نامه مشاهده اخبار
سید محمود هاشمی شاهرودی
۱۳۷۸ - ۱۳۸۸

سید محمود هاشمی شاهرودی

مشاهده زندگی نامه
محمد یزدی
۱۳۶۸ - ۱۳۷۸

محمد یزدی

مشاهده زندگی نامه
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
۱۳۶۰ - ۱۳۶۸

سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

مشاهده زندگی نامه
سید محمد بهشتی
۱۳۵۸ - ۱۳۶۰

سید محمد بهشتی

مشاهده زندگی نامه