تقویم تاریخ
امروز دوشنبه ۲۱ تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با اول ذی الحجه سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۱۲ ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۴۰۶۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

امروز یکشنبه ۲۰ تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۳۰ ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۱۱ ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۴۰۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

امروز شنبه، نوزدهم تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۲۹ ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با دهم ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۹۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

امروز پنجشنبه هفدهم تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۲۷ ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با هشتم ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۹۶۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

امروز چهارشنبه ۱۶ تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۲۶ ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۷ ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۹۳۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

امروز سه شنبه ۱۵ تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۲۵ ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۶ ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۸۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

امروز دوشنبه ۱۴ تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۲۴ ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۵ ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۸۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

امروز یکشنبه؛ سیزدهم تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۲۳ ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با چهارم ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۸۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

امروز شنبه ۱۲ تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۲۲ ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با سوم ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۸۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

امروز جمعه، یازدهم تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۲۱ ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با دوم ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۷۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

امروز چهارشنبه؛ نهم تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۱۹ ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۷۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

امروزسه شنبه؛ هشتم تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۱۸ ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۲۹ ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است
کد خبر: ۷۳۷۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

امروز دوشنبه؛ هفتم تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۱۷ ذیقعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با بیست و هشتم ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است
کد خبر: ۷۳۶۷۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

امروز یکشنبه ششم تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۱۶ ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۲۷ ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۶۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

امروز شنبه پنجم تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با پانزدهم ذیقعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۲۶ ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۶۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

امروز پنجشنبه سوم تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۱۳ ذیقعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۲۴ ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۵۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

امروز چهارشنبه دوم تیر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۱۲ ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۲۳ ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۵۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

امروز سه شنبه اول تیرماه سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با یازدهم ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۲۲ ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۴۹۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

امروز دوشنبه ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با دهم ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۲۱ ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۴۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

امروز یکشنبه ۳۰ خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با نهم ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۲۰ ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۴۳۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰