تقویم تاریخ
امروز شنبه، بیست و نهم خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با هشتم ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۱۹ ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۴۱۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

امروز چهارشنبه ۲۶ خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با پنجم ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ۱۶ ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۳۳۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

امروز سه شنبه، بیست و پنجم خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۴ ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با پانزدهم ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۳۰۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

امروز دوشنبه ۲۴ خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با سوم ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با چهاردهم ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۲۶۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

امروز شنبه، بیست و دوم خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با اول ذوالقعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با دوازدهم ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۲۰۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

امروز جمعه، بیست و یکم خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با سی ام شوال سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با یازدهم ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۱۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

امروز پنجشنبه بیستم خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۲۹ شوال سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با دهم ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۱۶۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

امروز چهارشنبه نوزدهم خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۲۸ شوال سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با نهم ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۳۱۴۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

امروز دوشنبه هفدهم خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۲۶ شوال سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با هفتم ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است. در چنین روزی بر دنیا چه گذشت؟
کد خبر: ۷۳۰۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

امروز یکشنبه، شانزدهم خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۲۵ شوال سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با ششم ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است. چه وقایع تاریخی در چنین روزی اتفاق افتاده است؟
کد خبر: ۷۳۰۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۶

امروز شنبه، پانزدهم خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۲۴ شوال سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با پنجم ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی است. در چنین روزی بر دنیا چه گذشت؟
کد خبر: ۷۳۰۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۵

امروز سه شنبه، یازدهم خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با بیستم شوال سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با اول ژؤئن سال ۲۰۲۱ میلادی است. مهمترین اتفاقات تاریخی در این روز چه بود؟
کد خبر: ۷۲۹۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

امروز یکشنبه، نهم خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۱۸ شوال سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با سی ام می‌سال ۲۰۲۱ میلادی است. در چنین روزی بر دنیا چه گذشت؟
کد خبر: ۷۲۸۶۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

امروز شنبه، هشتم خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۱۷ شوال سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با بیست و نهم می‌سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۲۸۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

امروز چهارشنبه، پنجم خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ۱۴ شوال سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با بیست و ششم می‌سال ۲۰۲۱ میلادی است. در چنین روزی بر دنیا چه گذشت؟
کد خبر: ۷۲۷۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

امروز سه شنبه چهارم خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با سیزدهم شوال سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با بیست و پنجم مه سال ۲۰۲۱ میلادی است. در چنین روزی بر جهان چه گذشت؟
کد خبر: ۷۲۷۳۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

امروز دوشنبه سوم خرداد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با دوازدهم شوال سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با بیست و چهارم مه سال ۲۰۲۱ میلادی است. در چنین روزی بر دنیا چه گذشت؟
کد خبر: ۷۲۶۹۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

امروز جمعه سی و یکم اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با نهم شوال سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با بیست و یکم می‌سال ۲۰۲۱ میلادی است. در چنین روزی بر دنیا چه گذشت؟
کد خبر: ۷۲۶۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

امروز سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ششم شوال سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با هجدهم می‌سال ۲۰۲۱ میلادی است. مهم‌ترین وقایع تاریخی جهان در چنین روزی چیست؟
کد خبر: ۷۲۵۴۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

امروز دوشنبه، بیست و هفتم اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با پنجم شوال سال ۱۴۴۲ هجری قمری و مطابق با هفدهم می‌سال ۲۰۲۱ میلادی است. در چنین روزی چه اتفاقی در دنیا رخ داده است؟
کد خبر: ۷۲۵۱۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷