تقویم تاریخ
امروز، دوشنبه بیست و نهم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با سیزدهم صفر سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیستم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۹۳۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

امروز، یکشنبه بیست و هشتم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با دوازدهم صفر سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با نوزدهم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۹۰۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

امروز، شنبه بیست و هفتم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با یازدهم صفر سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با هجدهم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۸۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

امروز، جمعه بیست و ششم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با دهم صفر سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با هفدهم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۸۵۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۶

امروز، پنجشنبه بیست و پنجم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با نهم صفر سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با شانزدهم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۸۳۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

امروز، چهارشنبه بیست و چهارم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با هشتم صفر سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با پانزدهم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۸۰۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

امروز، سه شنبه بیست و سوم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با هفتم صفر سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با چهاردهم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۷۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

امروز، دوشنبه بیست و دوم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ششم صفر سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با سیزدهم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۷۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

امروز، یکشنبه بیست و یکم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با پنجم صفر سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با دوازدهم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۷۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

امروز، شنبه بیستم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با چهارم صفر سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با یازدهم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۶۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

امروز، جمعه نوزدهم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با سوم صفر سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با دهم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۶۵۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۹

امروز، چهارشنبه هفدهم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با اول صفر سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با هشتم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۶۰۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

امروز، سه شنبه شانزدهم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با بیست و نهم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با هفتم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۵۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

امروز، دوشنبه پانزدهم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با بیست و هشتم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با ششم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۵۳۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

امروز، یکشنبه چهاردهم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با بیست و هفتم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با پنجم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۵۰۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

امروز، شنبه سیزدهم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با بیست و ششم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با چهارم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۴۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

امروز، جمعه دوازدهم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با بیست و پنجم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با سوم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۴۵۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

امروز، چهارشنبه دهم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با بیست و سوم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با یکم سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۴۰۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

۳۱ اوت سال ۱۹۰۷ میلادی، بریتانیا و روسیه تزاری «قرارداد سن‌پترزبورگ» را امضا کردند. بر اساس این قرارداد ایران مانند ملک شخصی بین بریتانیا و روسیه تقسیم می‌شود.
کد خبر: ۷۵۳۸۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

امروز، سه شنبه نهم شهریور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با بیست و دوم محرم سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با سی و یکم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۵۳۷۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹