تقویم تاریخ
۱۱ آبان سال ۱۳۴۲ شمسی «طیب حاج رضایی» جلوی جوخه آتش قرار گرفت. او در آن زمان به یکی از زندانیان گفته بود سلامش را به امام خمینی (ره) برساند و بگوید که ندیده خریدار رهبر انقلاب است.
کد خبر: ۷۷۰۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

امروز، سه شنبه یازدهم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با بیست و ششم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با دوم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۰۷۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

امروز، دوشنبه دهم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با بیست و پنجم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با اول نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۰۴۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

امروز، یکشنبه نهم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با بیست و چهارم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با سی و یکم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۰۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۹

امروز، پنج شنبه ششم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با بیست و یکم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و هشتم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۶۹۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶

امروز، چهارشنبه پنجم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با بیستم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و هفتم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۶۹۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

امروز، سه شنبه چهارم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با نوزدهم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و ششم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۶۸۸۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

امروز، دوشنبه سوم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با هجدهم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و پنجم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۶۸۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

امروز، یکشنبه دوم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با هفدهم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و چهارم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۶۸۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۲

امروز، شنبه یکم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با شانزدهم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و سوم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۶۸۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

امروز، پنج شنبه بیست و نهم مهر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با چهاردهم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و یکم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۶۷۸۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

امروز، چهارشنبه بیست و هشتم مهر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با سیزدهم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیستم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۶۷۵۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

امروز، سه شنبه بیست و هفتم مهر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با دوازدهم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با نوزدهم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۶۷۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

امروز، دوشنبه بیست و ششم مهر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با یازدهم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با هجدهم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۶۶۹۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

امروز، یکشنبه بیست و پنجم مهر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با دهم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با هفدهم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۶۶۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

امروز، شنبه بیست و چهارم مهر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با نهم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با شانزدهم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۶۶۳۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

امروز، جمعه بیست و سوم مهر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با هشتم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با پانزدهم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۶۶۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

امروز، چهارشنبه بیست و یکم مهر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ششم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با سیزدهم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۶۵۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

امروز، سه شنبه بیستم مهر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با پنجم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با دوازدهم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۶۵۳۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

امروز، دوشنبه نوزدهم مهر سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با چهارم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با یازدهم اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۶۴۹۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹