اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۴:۰۰:۴۱
طلوع افتاب
۰۵:۴۸:۳۰
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۵۱
غروب آفتاب
۲۰:۲۰:۰۹
اذان مغرب
۲۰:۴۰:۰۴