خبرگزاری میزان

رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی
سرویس مجله حقوقی
مراحل نصب، وظایف و اختیارات قیم
مراحل نصب، وظایف و اختیارات قیم
پدر یا جد پدری (پدربزرگ پدری) سرپرست طفل، غیررشید یا مجنون هستند و با وجود آن‌ها نوبت به قیم نمی‌رسد بنابراین وقتی قیم تعیین و نصب می‌شود که پدر یا پدربزرگ پدری زنده نباشند.
لایحه قانون تجارت + PDF
لایحه قانون تجارت + PDF
لایحه قانون تجارت، در تاریخ ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
نمونه دادخواست رفع تصرف عدوانی
نمونه دادخواست رفع تصرف عدوانی
درصورتیکه شخصی ملک دیگری را بدون اجازه غصب کرده و در ملک مزبور اقدام به احداث بنا کرده باشد، مالک می‌تواند جهت تقاضای رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع بنای مذکور اقدام کند.
راهکار سند تحول برای رفع تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در راستای اتقان آرای قضایی چیست؟
راهکار سند تحول برای رفع تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در راستای اتقان آرای قضایی چیست؟
پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت‌دار، راه‌حلی است که سند تحول قضایی برای رفع مشکل تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، مشخص کرده است.