تقویم تاریخ
امروز، دوشنبه یکم آذر سال ۱۴۰۰هجری شمسی، برابر با شانزدهم ربیع الثانی سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و دوم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۵۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

امروز، یکشنبه سی ام آبان سال ۱۴۰۰هجری شمسی، برابر با پانزدهم ربیع الثانی سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیست و یکم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۵۶۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

امروز، شنبه بیست و نهم آبان سال ۱۴۰۰هجری شمسی، برابر با چهاردهم ربیع الثانی سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با بیستم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۵۳۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

امروز، پنج شنبه بیست و هفتم آبان سال ۱۴۰۰هجری شمسی، برابر با دوازدهم ربیع الثانی سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با هجدهم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۵۰۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

امروز، چهارشنبه بیست و ششم آبان سال ۱۴۰۰هجری شمسی، برابر با یازدهم ربیع الثانی سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با هفدهم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۴۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

۲۵ آبان سال ۱۲۹۳ شمسی، «ستارخان قراچه‌داغی» درگذشت. او با رشادت‌های مردانه خود لقب «سردار ملی» را از مردم ایران گرفت.
کد خبر: ۷۷۴۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵

امروز، سه شنبه بیست و پنجم آبان سال ۱۴۰۰هجری شمسی، برابر با دهم ربیع الثانی سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با شانزدهم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۴۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵

امروز، دوشنبه بیست و چهارم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با نهم ربیع الثانی سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با پانزدهم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۴۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

امروز، یکشنبه بیست و سوم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با هشتم ربیع الثانی سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با چهاردهم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۳۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

سال ۱۳۳۵ شمسی نخستین «سرشماری عمومی نفوس و مسکن» در ایران برگزار شد. قرار شد هر ۱۰ سال یک‌بار برای مشخص شدن تغییرات جمعیت کشور این طرح تکرار شود.
کد خبر: ۷۷۳۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

امروز، شنبه بیست و دوم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با هفتم ربیع الثانی سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با سیزدهم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۳۵۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

امروز، جمعه بیست و یکم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با ششم ربیع الثانی سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با دوازدهم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۳۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

امروز، پنج شنبه بیستم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با پنجم ربیع الثانی سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با یازدهم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۳۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۰

امروز، چهارشنبه نوزدهم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با چهارم ربیع الثانی سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با دهم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۲۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹

امروز، سه شنبه هجدهم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با سوم ربیع الثانی سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با نهم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۲۶۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

امروز، دوشنبه هفدهم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با دوم ربیع الثانی سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با هشتم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۲۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

امروز، یکشنبه شانزدهم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با یکم ربیع الثانی سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با هفتم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۲۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

امروز، شنبه پانزدهم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با سی ام ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با ششم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۱۷۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

امروز، جمعه چهاردهم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با بیست و نهم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با پنجم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۱۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۴

امروز، چهارشنبه دوازدهم آبان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، برابر با بیست و هفتم ربیع الاول سال ۱۴۴۳ هجری قمری و مطابق با سوم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
کد خبر: ۷۷۱۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۲