بومیان آمریکا
یکی از استراتژی‌های اصلی مهاجران استعمارگر در سرزمین بومیان آمریکا یی، سلب مالکیت و تخر‌یب‌های آنها بود.
کد خبر: ۴۷۲۸۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

نظامیان ارتش آمریکا در سال ۱۸۹۰ صد‌ها نفر از سرخپوستان را در دهکده‌ای به نام زانوی زخمی به رگبار بسته و قتل عام کردند.
کد خبر: ۴۷۱۱۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

زنان بومی آمریکا به طور نامتناسبی هدف خشونت قرار می‎گیرند، ناپدید می‌شوند و به قتل می‎رسند.
کد خبر: ۴۵۷۹۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

نابرابری‌هایی که بومیان آمریکا با آن مواجه هستند پیامدهای بسیاری را برای آنها به همراه داشته است.
کد خبر: ۴۴۷۰۴۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹

بسیاری از چالش‌هایی که بومیان آمریکا با آن مواجه هستند تنها منحصر به این گروه ‌اقلیتی بوده و دیگران در جامعه این کشور با آن مواجه نیستند.
کد خبر: ۴۴۶۰۴۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

امید به زندگی در میان بومیان آمریکا با کاهش شدیدی در مقایسه با دیگر گروه‌های جمعیتی در این کشور مواجه است.
کد خبر: ۴۴۳۳۰۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

قبایل بومی آمریکا خواستار عذرخواهی پاپ و دریافت سوابق مدارس شبانه روزی کودکان بومی در این کشور شدند.
کد خبر: ۴۳۷۲۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

بومیان آمریکا یی در جامعه این کشور از دیرباز هدف انواع رفتارهای تبعیض‌آمیز قرار داشته‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.
کد خبر: ۴۳۵۵۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

بومیان آمریکا یی در پی تعدی‌های متعدد به حقوق و اراضیشان به مهمانانی در سرزمین مادری خود تبدیل شده اند.
کد خبر: ۴۳۵۰۳۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

بومیان آمریکا یی در تاریخ این کشور همواره هدف اقدامات خشونت‌بار و حتی نسل‌کشی قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۴۳۳۴۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

مدارس شبانه‌روزی بومیان آمریکا آسیب‌های بسیاری را به کودکانی وارد کرده که به احبار به این مدارس وارد می‌شدند.
کد خبر: ۴۳۲۱۹۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

بومیان آمریکا در بخش‌های مختلف با تبعیض نژادی مواجه هستند که آنها را با مشکلات بسیاری مواجه می‎‌کند.
کد خبر: ۴۳۲۰۲۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

جوامع بومی در آمریکا هدف انواع اقدامات تبعیض‌آمیز قرار گرفته‌اند و مدارس شبانه‌روزی بومیان تنها یکی از این موارد است.
کد خبر: ۴۳۱۲۶۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

سیستم قضایی آمریکا به طور نامتناسبی بومیان و سیاهپوستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کد خبر: ۴۲۹۳۸۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

جوامع بومی در آمریکا هدف تبعیض گسترده در بخش‌های مختلف قرار دارند.
کد خبر: ۴۲۸۹۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

تبعیض نژاد و نژادپرستی پیامدهای بسیاری را بر جوامع بومی و سیاه‌پوستان آمریکایی دارد.
کد خبر: ۴۲۸۷۹۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

نژادپرستی و تعصب تقریبا بر هر جنبه از زندگی نسل‌های بومیان آمریکا تاثیر گذاشته است.
کد خبر: ۴۲۶۹۴۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

شواهد افشا شده واقعیت‌های هولناکی را درباره وضعیت مدارس شبانه‌روزی بومیان آمریکا افشا می‌کند.
کد خبر: ۴۲۶۶۸۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

وزیر کشور آمریکا از کشف گورهای دسته‌جمعی در محل 53 مدرسه شبانه‎‌روزی سابق بومیان آمریکا یی خبر می‌دهد.
کد خبر: ۴۲۶۴۳۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

۹۴ درصد از زنان اقلیت نژادی بومیان آمریکا در «سیاتل» می‌گویند دست‌کم یک بار در طول زندگی خود مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۴۴۸۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷