قانون مجازات اسلامی
نحوه و مراحل اجرا گذاشتن مهریه در دوران عقد، بدین صورت است که زوجه، ابتدا باید به دفتر ازدواج محل وقوع عقد، مراجعه کرده و فرم مطالبه مهریه از طریق اجراییات ثبت را پر نماید.
کد خبر: ۴۲۹۲۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

نهادهایی که در قانون مدنی برای حمایت از محجورین پیش بینی شده است شامل ولایت ، وصایت و قیمومت است .
کد خبر: ۴۲۹۰۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

بر اساس قانون مدنی، حضانت فرزندان به عنوان حق و تکلیفی برای والدین شناخته شده است.
کد خبر: ۴۲۹۰۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

سرقت برداشتن مالی به صورت متقلبانه بدون رضایت صاحب آن است.
کد خبر: ۴۲۹۰۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

مالکیت، یک حق دائمی است، به این معنا که مالکیت فرد برای مدت محدودی نبوده و به اصطلاح دارای تاریخ انقضا نیست.
کد خبر: ۴۲۹۰۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

حق عینی یکی از انواع حقوق مالی است که در مقابل حق دینی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۴۲۸۹۰۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

سرقت اینترنتی به این معناست که شخصی با مختل کردن سامانه‌های اینترنتی با هر روشی، اطلاعات کارت بانکی دیگران را در اختیار گرفته و از این طریق برای خودش مال یا منافعی را به دست آورد.
کد خبر: ۴۲۸۸۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

برای جعل گواهی فوت مانند جعل سایر اسناد مجازات در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۴۲۸۸۸۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

ارتکاب هر جرمی در جامعه مستوجب مجازات است که یکی از انواع چهارگانه مجازات‌های اصلی بیان شده در قانون مجازات قصاص است.
کد خبر: ۴۲۸۸۷۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

برای تعیین میزان دیه زیبایی صورت در سال ۱۴۰۱، ابتدا باید، دیه اصلی محاسبه شود.
کد خبر: ۴۲۸۸۵۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

در مواردی ممکن است وصیت کردن توسط متوفی به شیوه لفظی و زبانی صورت گرفته باشد .
کد خبر: ۴۲۸۱۹۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

به طور کلی ضرب و جرح و کتک زدن دیگران چه افراد عادی و چه پلیس و مامور منجر به صدور حکم محکومیت خواهد شد.
کد خبر: ۴۲۸۱۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

یکی از جرائمی که از دیرباز افراد به آن اقدام می‌کردند جرم جعل بوده است.
کد خبر: ۴۲۸۰۷۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

رد اتهام سرقت توسط متهم می‌تواند با استناد به شهادت شهود یا هرگونه سند و مدرک دیگری که انتساب جرم سرقت یا دزدی توسط متهم را نفی کند، صورت پذیرد.
کد خبر: ۴۲۸۰۴۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

دیه، یکی از انواع مجازات‌های اصلی پیش بینی شده، در قانون مجازات اسلامی است.
کد خبر: ۴۲۸۰۲۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

فرد مال باخته می‌تواند برای شکایت از سرقت و پیگیری جرم و مجازات سارق به مرجع قضایی مراجعه کرده و با ارائه شکوائیه رد مال مسروقه شکایت خود را مطرح نماید.
کد خبر: ۴۲۷۹۸۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

استفاده از برق دیگران بدون اجازه و داشتن مجوز قانونی جرم است.
کد خبر: ۴۲۷۹۸۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

قتل ناشی از تصادفات رانندگی، غیر عمد محسوب می‌شود.
کد خبر: ۴۲۷۸۶۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

منظور از تعدد اولیای دم یعنی فرد مقتول دارای چند، ولی دم باشد.
کد خبر: ۴۲۷۸۵۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

فیشینگ به جرمی گفته می‌شود که بر اساس آن یک نفر اطلاعات شخصی دیگران از جمله اطلاعات حساب بانکی شان را از طریق یک صفحه اینترنتی جعلی به دست بیاورد و اقدام به سرقت و کلاهبرداری کند.
کد خبر: ۴۲۷۸۰۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱