قانون مجازات اسلامی
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، تقدیم دادخواست ورود ثالث، هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدید نظر، امکان پذیر است.
کد خبر: ۴۳۰۶۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، به محض انعقاد عقد نکاح، زن و مرد مکلف به انجام اموری در قبال یکدیگر می‌شوند.
کد خبر: ۴۳۰۶۴۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

کپی کردن طرح‌های صنعتی، به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، جرم است.
کد خبر: ۴۳۰۶۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

در پرونده‌های قضایی، در مواردی که نیاز به حضور شخص متهم یا محکوم علیه باشد و او از حضور امتناع کند، طبق شرایطی می‌توان حکم جلب او را صادر کرد.
کد خبر: ۴۳۰۶۳۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

اقدامات بعد از فوت پدر، شامل امور مختلفی، نظیر ارث، حضانت فرزندان و گرفتن گواهی انحصار وراثت است.
کد خبر: ۴۳۰۴۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

بر اساس قانون مدنی، وصیت زاید بر ثلث، غیر نافذ است.
کد خبر: ۴۳۰۴۴۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

دیه شکستن ستون فقرات سال ۱۴۰۱، در صورتی که آسیب، درمان نشود، دیه کامل و در صورت درمان بدون عیب و نقص، یک دهم دیه کامل است.
کد خبر: ۴۳۰۲۸۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

استشهادیه سندی است کتبی، که شاهدین گزارشات خود را نوشته و برای صحت بیانات خود آن را امضا می‌نماید.
کد خبر: ۴۳۰۲۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

کلاهبرداری در لغت به معنای شیادی و حقه بازی، به فریب و دروغ مال دیگران را گرفتن است.
کد خبر: ۴۳۰۱۰۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

منفعت خود یک نوع مال است که در مثل سایر انواع مال از جمله مال منقول، مال غیرمنقول، مال مشاع و مال مفروز و ... تعریف و قواعدی مشخصی دارد.
کد خبر: ۴۳۰۰۷۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

ماترک متوفی به معنای تمام اموال و دارایی‌هایی است که از اشخاص فوت شده به جای می‌ماند.
کد خبر: ۴۲۹۹۸۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

دیه قطع تمام نخاع، دیه کامل انسان است.
کد خبر: ۴۲۹۹۵۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

جرایمی مانند جعل رایانه‌ای، سرقت اینترنتی، هتاکی در فضای مجازی، تهدید در فضای مجازی و مواردی از این دست در قانون شناخته شده اند و برای آن‌ها مجازات تعیین شده است.
کد خبر: ۴۲۹۹۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

انجام امور مربوط به مال موقوفه نیازمند تعیین شخصی است که به عنوان متولی مال موقوفه اقدامات لازم را در راستای حفظ مال موقوفه انجام داده و آن را به نحو احسن اداره نماید.
کد خبر: ۴۲۹۵۸۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۱، در حالت کبودی سر، شامل یک و نیم هزارم دیه کامل و دیه تورم کله، به صورت ارش بوده و مبلغ و قیمت آن، توسط قاضی مشخص می‌شود.
کد خبر: ۴۲۹۵۸۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

جرم کلاهبرداری در اجاره و رهن، به معنای بردن مال افراد، در این حوزه، با اعمال مانور متقلبانه و فریب آنان است، به گونه‌ای که افراد، مال خود را با رضایت، به کلاهبردار، تقدیم می‌کنند.
کد خبر: ۴۲۹۴۴۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

مجازات‌های اصلی مطرح در قانون مجازات اسلامی به چهار قسم تقسیم می‌گردد.
کد خبر: ۴۲۹۴۲۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

در قانون اصل بر این است که هر عمل مجرمانه سه رکن یا عنصر دارد و از این رو هر جرم با سه رکن مخصوص به خودش شناسایی می‌شود.
کد خبر: ۴۲۹۲۸۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

امانت در لغت به معنای استواری در راستی و درستکاری است.
کد خبر: ۴۲۹۲۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

فناوری رایانه‌ای علاوه بر اینکه سر منشاء پیشرفت‌های زیادی در دنیای امروز بوده، حواشی و دردسر‌های زیادی نیز به وجود آورده است.
کد خبر: ۴۲۹۲۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰