قانون مجازات اسلامی
مادون نفس در جنایات، یعنی آسیب وارده به بزه دیده، کمتر از آسیب به جان و نفس یا کشته شدن باشد.
کد خبر: ۴۲۷۸۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مال غیر منقولی که به هر علتی در ید دیگری است و بر آن تصرف دارد را با زور تصرف نمود.
کد خبر: ۴۲۷۷۱۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

قباله ازدواج، سندی رسمی است که از سوی دفترخانه ازدواج و در رابطه با عقد نکاح موقت یا دائم تنظیم می‌شود.
کد خبر: ۴۲۷۷۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

بر اساس قانون، هر فرد، تنها تا میزان ثلث دارایی خود می‌تواند وصیت کند.
کد خبر: ۴۲۷۶۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

گروه بندی مشاغل مالیاتی ۱۴۰۱، بر مبنای نوع فعالیت و درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات مشاغل است.
کد خبر: ۴۲۷۶۳۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

زمانی که شخصی فوت می‌کند و از او اموالی به جای می‌ماند، باید این اموال میان ورثه او تقسیم شوند.
کد خبر: ۴۲۷۵۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۰

تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مال غیر منقولی که به هر علتی در ید دیگری است و بر آن تصرف دارد را با زور تصرف نمود.
کد خبر: ۴۲۷۵۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۰

عدم رعایت امانتداری موجب از بین رفتن نظم اجتماعی و اخلال در نظم عمومی می‌شود.
کد خبر: ۴۲۷۵۴۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۰

جعل مادی که مصادیق آن، مخدوش کردن، قلم بردن، تراشیدن و مواردی از این دست می‌باشد، اعمال تغییرات مادی، در ظاهر اسناد و مدارک است.
کد خبر: ۴۲۷۴۹۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

بر اساس قانون، جعل اسناد و اوراقی همچون گواهی ولادت جرم تلقی و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۴۲۷۴۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

در سال های اخیر، یکی از جرایم رایانه ای که با رواج استفاده از کارت های بانکی، به جای پول نقد، بسیار شایع شده است.
کد خبر: ۴۲۷۴۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

جرم تهمت زدن به همسر، ممکن است به صورت جرم قذف و یا به صورت افترا، باشد.
کد خبر: ۴۲۷۴۵۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، انواع و اقسام مجازات‌ها شامل ۴ دسته کلی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات است.
کد خبر: ۴۲۷۳۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

کلاهبرداری از طریق پیامک، یعنی فردی از طریق ارسال پیامک، دست به مانور‌های متقلبانه بزند و از طریق آن، مال دیگری را ببرد.
کد خبر: ۴۲۷۳۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

دیه پیشانی، بسته به این که آسیب وارد شده از چه نوعی بوده، متفاوت است.
کد خبر: ۴۲۷۲۸۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

گاهی علی رغم دستگیری و شناسایی متهمان به جرم سرقت و شکایت از آنها، در بررسی‌های بعدی مشخص می‌شود که سرقت توسط شخص متهم صورت نگرفته است و در واقع، متهم از اتهام سرقت تبرئه می‌شود.
کد خبر: ۴۲۷۲۷۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

کد خبر: ۴۲۷۲۰۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

کد خبر: ۴۲۷۱۸۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

کد خبر: ۴۲۷۱۷۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

فرد مال باخته در اولین اقدام خود برای شکایت از سرقت باید مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت را بشناسد تا بتواند شکایت خود را مطرح کند.
کد خبر: ۴۲۷۱۵۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷