کلام وحی
خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و سوم «سوره شوری از آیه ۱ تا ۱۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۹۴۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و دوم «سوره فصلت از آیه ۴۷ تا ۵۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۹۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و یکم «سوره فصلت از آیه ۳۹ تا ۴۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۹۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هشتادم «سوره فصلت از آیه ۳۰ تا ۳۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۹۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و نهم «سوره فصلت از آیه ۲۱ تا ۲۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۹۳۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و هشتم «سوره فصلت از آیه ۱۲ تا ۲۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۸۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و هفتم «سوره فصلت از آیه ۱ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۷۰۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و ششم «سوره غافر از آیه ۷۸ تا ۸۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۷۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و پنجم «سوره غافر از آیه ۶۷ تا ۷۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۷۰۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۷

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و چهارم «سوره غافر از آیه ۵۹ تا ۶۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۷۰۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و سوم «سوره غافر از آیه ۵۰ تا ۵۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۶۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و دوم «سوره غافر از آیه ۴۱ تا ۴۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۶۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و یکم «سوره غافر از آیه ۳۴ تا ۴۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۶۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هفتادم «سوره غافر از آیه ۲۶ تا ۳۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۵۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و شصت و نهم «سوره غافر از آیه ۸ا تا ۲۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۵۲۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و شصت و هشتم «سوره غافر از آیه ۸ تا ۱۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۵۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و شصت و هفتم «سوره زمر تا آیه ۷۵ و سوره غافر از آیه ۱ تا ۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۵۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و شصت و ششم «سوره زمر از آیه ۶۸ تا ۷۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۵۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و شصت و چهارم «سوره زمر از آیه ۴۸ تا ۵۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۴۲۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و شصت و سوم «سوره زمر از آیه ۴۱ تا ۴۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۴۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵