کلام وحی
خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و دوم «سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و یکم «سوره عنکبوت از آیه ۳۹ تا ۴۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
کد خبر: ۶۵۱۸۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد «سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و نود و نهم «سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و نود و هشتم «سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و نود و هفتم «سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و نود و ششم «سوره القصص و سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و هفتادم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۳۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و نود و پنجم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و نود و چهارم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و نود و سوم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۶۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و نود و دوم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و نود و یکم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۵۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و نودم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۸

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و نهم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۷

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و هشتم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۵۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۶

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و هفتم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و ششم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و پنجم «سوره النمل و سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و چهارم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲