کلام وحی
خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و چهل و سوم «سوره مجادله از آیه ۷ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۸۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و چهل و دوم «سوره مجادله از آیه ۱ تا ۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۶۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و چهل و یکم «سوره حدید از آیه ۲۵ تا ۲۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۶۷۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و چهلم «سوره حدید از آیه ۱۹ تا ۲۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۶۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و سی و نهم «سوره حدید از آیه ۱۲ تا ۱۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۶۷۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و سی و هشتم «سوره حدید از آیه ۴ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۶۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و سی و هفتم «سوره واقعه از آیه ۷۷ تا ۹۶ و سوره حدید از آیه ۱ تا ۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۶۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و سی و ششم «سوره واقعه از آیه ۵۱ تا ۷۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۶۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و سی و پنجم «سوره واقعه از آیه ۱۶ تا ۵۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۵۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و سی و چهارم «سوره الرحمن از آیه ۶۸ تا ۷۸ و سوره واقعه از آیه ۱ تا ۱۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۵۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و سی و سوم «سوره الرحمن از آیه ۴۱ تا ۶۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۵۳۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و سی و دوم «سوره الرحمن از آیه ۱۷ تا ۴۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۴۰۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و سی و یکم «سوره قمر از آیه ۵۰ تا ۵۵ و سوره الرحمن از آیه ۱ تا ۱۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۴۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و سی ام «سوره قمر از آیه ۲۸ تا ۴۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۳۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و بیست و نهم «سوره قمر از آیه ۷ تا ۲۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۳۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و بیست و هشتم «سوره نجم از آیه ۴۵ تا ۶۲ و سوره قمر از آیه ۱ تا ۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۳۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و بیست و هفتم «سوره نجم از آیه ۲۷ تا ۴۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۳۶۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و بیست و ششم «سوره نجم از آیه ۱ تا ۲۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۱۳۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و بیست و پنجم «سوره طور از آیه ۳۲ تا ۴۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۱۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و بیست و چهارم «سوره طور از آیه ۱۵ تا ۳۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۱۳۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶