کلام وحی
خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و هشتاد و سوم «سوره نبا آیه ۳۱ تا ۴۰ و سوره نازعات از آیه ۱ تا ۱۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و هشتاد و دوم «سوره نبا آیه ۱ تا تا ۳۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۸۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و هشتاد و یکم «سوره مرسلات آیه ۲۰ تا ۵۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و هشتادم «سوره انسان از آیه ۲۶ تا ۳۱ و سوره مرسلات از آیه ۱ تا ۱۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و نهم «سوره انسان از آیه ۶ تا ۲۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و هشتم «سوره قیامه از آیه ۲۰ تا ۴۰ و سوره انسان از آیه ۱ تا ۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و ششم «سوره مدثر از آیه ۴۸ تا ۵۶ و سوره قیامه از آیه ۱ تا ۱۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و ششم «سوره مدثر از آیه ۱۸ تا ۴۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۴۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و پنجم «سوره مزمل از آیه ۲۰ و سوره مدثر از آیه ۱ تا ۱۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۴۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و چهارم «سوره مزمل از آیه ۱ تا ۱۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۶۱۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و سوم «سوره جن از آیه ۱۴ تا ۲۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۶۱۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و دوم «سوره جن از آیه ۱ تا ۱۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۶۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و یکم «سوره نوح از آیه ۱۱ تا ۲۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۶۱۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و هفتادم «سوره معارج از آیه ۴۰ تا ۴۴ و سوره نوح از آیه ۱ تا ۱۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۵۷۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و شصت و نهم «سوره معارج از آیه ۱۱ تا ۳۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۵۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و شصت و هشتم «سوره حاقه از آیه ۳۵ تا ۵۲ و سوره معارج از آیه ۱ تا ۱۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۵۷۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و شصت و هفتم «سوره حاقه از آیه ۹ تا ۳۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۴۴۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و شصت و ششم «سوره قلم از آیه ۴۳ تا ۵۲ و سوره حاقه از آیه ۱ تا ۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۴۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و شصت و پنجم «سوره قلم از آیه ۱۶ تا آیه ۴۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۳۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پانصد و شصت و چهارم «سوره قلم از آیه ۱ تا آیه ۱۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۳۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۷