کلام وحی
خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و بیست و دوم «سوره احزاب از آیه ۳۱ تا ۳۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۰۵۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و بیست و یکم «سوره احزاب از آیه ۲۳ تا ۳۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۰۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و بیستم «سوره احزاب از آیه ۱۶ تا ۲۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۹۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و نوزدهم «سوره احزاب از آیه ۷ تا ۱۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۹۴۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هجدهم «سوره احزاب از آیه ۱ تا ۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۹۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هفدهم «سوره سجده از آیه ۲۱ تا ۳۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و سیزدهم «سوره سجده از آیه ۱۲ تا ۲۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و پانزدهم «سوره سجده از آیه ۱ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۶۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و چهاردهم «سوره لقمان از آیه ۲۹ تا ۳۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و سیزدهم «سوره لقمان از آیه ۲۰ تا ۲۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۲۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و دوازدهم «سوره لقمان از آیه ۱۲ تا ۱۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و یازدهم «سوره لقمان از آیه ۱ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۱۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد «سوره روم از آیه ۵۱ تا ۶۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۶۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و نهم «سوره روم» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۹۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هشتم «سوره روم» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و هفتم «سوره روم از آیه ۲۵ تا ۳۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۱۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و ششم«سوره روم از آیه ۱۶ تا ۲۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۱۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و پنجم«سوره روم از آیه ۶ تا ۱۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۱۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و چهارم «سوره عنکبوت و سوره روم» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۹۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و سوم «سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۱