کلام وحی
خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و شصت و دوم «سوره زمر از آیه ۳۲ تا ۴۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۹۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و شصت و یکم «سوره زمر از آیه ۲۲ تا ۳۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۹۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و شصتم «سوره زمر از آیه ۱۱ تا ۲۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و نهم «سوره زمر از آیه ۶ تا ۱۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۹۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و هشتم «سوره ص از آیه ۸۴ تا ۸۸ و سوره زمر از آیه ۱ تا ۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و هفتم «سوره ص از آیه ۶۲ تا ۸۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۸۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و ششم«سوره ص از آیه ۴۳ تا ۶۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۸۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و پنجم «سوره ص از آیه ۲۷ تا ۴۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و چهارم «سوره ص از آیه ۱۷ تا ۲۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۶

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و سوم «سوره ص از آیه ۱ تا ۱۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و دوم «سوره صافات از آیه ۱۵۲ تا ۱۸۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۰۸۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و یک «سوره صافات از آیه ۱۲۷ تا ۱۵۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۰۸۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۳

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و پنجاهم «سوره صافات از آیه ۱۰۳ تا ۱۲۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۹۹۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و چهل و نهم «سوره صافات از آیه ۷۷ تا ۱۰۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۹۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و چهل و هشتم «سوره صافات از آیه ۵۲ تا ۷۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۹۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و چهل و هفتم «سوره صافات از آیه ۲۵ تا ۵۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۹۳۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و چهل و ششم «سوره صافات از آیه ۱ تا ۲۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۹۳۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و چهل و پنجم «سوره یس از آیه ۷۱ تا ۸۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۸۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و چهل و چهارم «سوره یس از آیه ۵۵ تا ۷۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۸۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهارصد و چهل و سوم «سوره یس از آیه ۴۱ تا ۵۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۷۶۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵