نهج البلاغه
خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و چهارم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۴۹۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۴۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۴۸۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و یکم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۴۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صدم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۴۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه نود و نهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۳۷۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه نود و هشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۳۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه نود و هفتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۳۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه نود و ششم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۳۲۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های نود و چهارم و نود و پنجم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۲۶۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه نود و سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۲۶۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه نود و دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۱۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه نود و یکم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۰۸۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه نودم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۰۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هشتاد و نهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۰۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هشتاد وهشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۰۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هشتاد و هفتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۰۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هشتاد و ششم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۹۴۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هشتاد و پنجم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۹۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هشتاد و چهارم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۹۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷