نهج البلاغه
خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه چهاردهم نهج البلاغه (مروت و اخلاق در میدان جنگ) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۵۵۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه سیزدهم نهج البلاغه (توصیه به حفاظت از جان رزمندگان، و پیروزی با کمترین تلفات) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۵۲۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه پنجم نهج البلاغه (چند توصیه مهم در جنگ) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۴۰۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه پنجم نهج البلاغه (چند تکنیک و تاکتیک مهم برای مدیران نظامی) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۴۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه پنجم نهج البلاغه (جوابیه کتبی حضرت ع به تهدید و بی ادبی معاویه لع) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۴۰۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه پنجم نهج البلاغه (نامه امام ع به درخواست کتبی معاویه، که خواهان قاتلین عثمان بود) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۴۰۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه هشتم نهج البلاغه (محتوای این نامه، معاویه باید موضعش را شفاف مشخص کند) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۳۳۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه هفتم نهج البلاغه (نامه ای دیگر از حضرت علیه السلام در جواب نوشته معاویه) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۳۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه ششم نهج البلاغه (پاسخ کتبی حضرت علیه السلام به نامه معاویه) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۳۳۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه پنجم نهج البلاغه (نامه حضرت به اشعث بن قیس) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۳۳۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه چهارم نهج البلاغه (نامه حضرت به فرمانده نظامی) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۰۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه سوم نهج البلاغه (سند ملکوتی که امام ع برای شریح قاضی ترسیم کردند) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۰۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه دوم نهج البلاغه (تشکر و قدر دانی حضرت از مردم کوفه پس از جنگ جمل) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۰۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح نامه اول نهج البلاغه (دعوت حضرت از مردم کوفه برای مقابله با دشمنان در جنگ جمل) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۰۲۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه دویست و سیزدهم جلسه سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه دویست و سیزدهم جلسه دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۸۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه دویست و سیزدهم جلسه اول نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۸۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه دویست و دهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه دویست و ششم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۸۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و نود و سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۷۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷