نهج البلاغه
خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هشتاد و سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۹۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هشتاد و دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۷۶۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هشتاد و یکم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۷۶۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هشتادم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۷۶۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هفتاد و نهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۷۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هفتاد و هشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۷۲۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۷۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هفتاد و پنجم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۶۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هفتاد و چهارم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۶۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های هفتاد و دوم و هفتاد و سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۶۱۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هفتادم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۶۱۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های شصت و نهم و هفتادم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۵۵۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های شصت و هفتم و شصت و هشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۵۵۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های شصت و پنجم و شصت و ششم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۴۴۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه شصت و چهارم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۴۴۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه شصت و سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۴۴۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های شصت و یکم و شصت و دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۴۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های پنجاه و نهم و شصتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۳۰۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۳۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های پنجاه و پنجم و پنجاه و ششم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۲۹۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸