نهج البلاغه
خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های پنجاه و سوم و پنجاه و چهارم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۲۹۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه پنجاه و دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۲۳۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه پنجاه و یکم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۲۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های چهل و نهم و پنجاهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۲۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های چهل و هفتم و چهل و هشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های چهل و پنجم و چهل و ششم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های چهل و سوم و چهل و چهارم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۹۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های چهل و یکم و چهل و دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۹۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های سی و نهم و چهلم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۹۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۹

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های سی و هفتم و سی و هشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۹۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های سی و پنجم و سی و ششم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۹۸۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه سی و چهارم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۹۸۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه سی و سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۹۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه سی و دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۹۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های سی ام و سی و یکم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۹۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه بیست و نهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۸۴۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه بیست و هشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۸۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه بیست و هفتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۸۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه بیست و ششم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۷۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های بیست و چهارم و بیست و پنجم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۷۶۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹