نهج البلاغه
خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و نودم جلسه چهارم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۷۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و نودم جلسه سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و نودم جلسه دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۰۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و نودم جلسه اول نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۰۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه بیست و دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۷۶۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه بیست و یکم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۷۶۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه بیستم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۷۶۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه نوزدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۷۶۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه هجدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۷۲۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه هفدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۷۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه شانزدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۶۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه پانزدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۶۲۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه چهاردهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۶۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه سیزدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۶۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه دوازدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۵۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه یازدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۵۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه دهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۵۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه نهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۴۲۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه هشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۴۲۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه هفتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۳۷۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷