احکام شرعی
صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با دریافت مبلغ تخفیف توسط مسوول خرید پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۹۴۴۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با وجود مانع در هنگام غسل پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۹۴۰۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

اشکال ندارد، ولی نباید با رطوبتی که از موی سر یا پیشانی به دست رسیده است، مسح پا را انجام دهید.
کد خبر: ۶۹۳۹۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با خواندن حمد و سوره در نماز جماعت پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۹۳۷۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با فروش کالا به صورت نسیه پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۹۳۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با خرید، فروش و استفاده از کالای خارجی پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۹۳۲۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با ثواب خرید کالای ایرانی پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۹۲۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با خرید و فروش کالای قاچاق پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۹۲۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با متوجه کردن نمازگزار به اشتباه خواندن نماز پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۹۱۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با نماز‌های خوانده شده با تیمم باطل پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۹۱۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با آب ریختن شخصی دیگر برای وضو گرفتن پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۸۹۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با پیش افتادن سهوی مأموم از رکوع امام جماعت پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۸۷۳۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با شرایط امام جماعت پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۸۶۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با وظیفه نمازگزار هنگام شک مبطل پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۸۲۹۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با جواب سلام هنگام نماز پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۸۲۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در خصوص برداشتن اعضای شخص رو به موت پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۸۱۰۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در خصوص معیار جهر و اخفات در نماز از منظر رهبر انقلاب پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۷۹۴۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در خصوص حکم رهبر انقلاب در رابطه با قضای نماز در مدت بیهوشی پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۷۹۰۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با حکم رهبر انقلاب درباره فراموشی رکوع در نماز پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۷۸۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

پس از آزاد شدن سهام عدالت، مقداری که قابل فروش است، در اولین سال خمسی، خمس آن به قیمتی که خریدار دارد، باید پرداخت شود.
کد خبر: ۶۶۹۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷