احکام شرعی
پرداخت کفاره روزۀ غیر سید به سادات مانعی ندارد، البته احتیاط مستحب اجتناب از این کار است.
کد خبر: ۸۱۰۴۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

برای کسانی که بخاطر مریضی روزه نگرفته اند و یقین دارند این مریضی خوب شدنی نیست و همیشگی است مجزی نیست کفاره (فدیه) نگرفتن روزه را قبل از ماه مبارک رمضان بعدی پرداخت کنند.
کد خبر: ۸۱۰۴۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

اشکال ندارد، ولی باید توجه داشته باشید که کفاره جمع شده طبق همان مد طعامی که جمع شده باید به فقیر داده شود، به عنوان مثال اگر پرداخت کننده کفاره هزینه تهیه مد گندم را داده باشد، باید همان تهیه شود و تبدیل آن به برنج و امثال آن جایز نیست.
کد خبر: ۸۰۹۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

اگر کسی نذر کند در روز معینی؛ مانند اول ماه رجب حتی در حال سفر روزه بگیرد، اگر آن روز در سفر باشد، باید آن روز را روزه بگیرد و واجب نیست قصد اقامت ده روز کند.
کد خبر: ۸۰۹۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

پرداخت کفاره و فدیه به کسانی که واجب النفقه انسان محسوب می‌شود مانند فرزند و مادر صحیح نیست.
کد خبر: ۸۰۸۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

نقش روزه در سلامتی و تنظیم سوخت و ساز دستگاه­های بدن نیز ثابت شده است. حدیث نبوی: «صوموا تصِحّوا» به همین تاثیر اشاره دارد و علاوه بر این موارد، خداوند اجر عظیمی به روزه داران خواهد داد.
کد خبر: ۸۰۸۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

کسی که به‌خاطر بیماری روزۀ ماه رمضان را نگرفته، اگر بیماری‌اش تا ماه رمضان آینده ادامه یابد، قضای روزه‌ها از او ساقط می‌شود و باید برای هر روز یک مدّ طعام به عنوان فدیه به فقیر بدهد.
کد خبر: ۸۰۸۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

مسافری که نباید روزه بگیرد، اگر از روی علم و عمد، برخلاف وظیفه روزه بگیرد، روزه‌اش باطل است و اگر ماه رمضان باشد، قضای آن واجب است، ولی اگر به دلیل جهل به اصل حکم*، روزه گرفته باشد، روزه اش صحیح است.
کد خبر: ۸۰۷۸۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

کسی که در ماه مبارک رمضان مسافر است، نمی تواند روزه بگیرد و واجب نیست برای گرفتن روزه قصد کند که ده روز در جایی بماند.
کد خبر: ۸۰۷۶۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

کسی که می‌داند روزه برای او ضرر دارد یا احتمال عقلائی می‌دهد که ضرر داشته باشد (یعنی خوف ضرر دارد) روزه بر او واجب نیست.
کد خبر: ۸۰۶۹۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

در هر جایی که آیه الکرسی گفته شود آیه اول (تا «و هو العلی العظیم»)، مراد است مگر در جایی که به آن دو آیه بعدی (تا «هم فی‌ها خالدون»)، تصریح شده باشد.
کد خبر: ۸۰۴۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۲

اگر آب به تمام قسمت‌های زیر انگشتر (گرچه با چرخاندن آن) برسد، وضو صحیح است.
کد خبر: ۸۰۴۵۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

گریۀ با صدا برای امور دنیوی، مثلا به یاد مردگان نماز را باطل می‌کند، ولی گریه از ترس خداوند یا برای امور اخروی یا برای خواستن حاجت دنیوی از خدا، از روی تذلّل در پیشگاه او و همچنین گریه بی صدا اشکال ندارد.
کد خبر: ۸۰۴۵۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۷

اگر لباس های عید نوروز خود را پیش از سال خمسی خریداری کنم و مورد نیاز شما باشد و عرفاً جزء مؤونه محسوب شود، خمس ندارد.
کد خبر: ۸۰۴۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۶

اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می‌کند، گم شود و چیزی که سجده بر آن صحیح است در دسترس نباشد چنانچه وقت، وسعت داشته باشد باید نماز را بشکند.
کد خبر: ۸۰۴۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۵

اگر با قصد طهارت ـ با وضو بودن ـ وضو گرفته شود، اشکال ندارد و وضو صحیح است.
کد خبر: ۸۰۴۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۴

نفقه و هدیه دریافت شده، خمس ندارد، هر چند احتیاط مستحب است که اگر از مخارج سال زیاد بیاید، خمس آن پرداخت شود.
کد خبر: ۸۰۴۵۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۳

محدودۀ امر به معروف و نهی از منکر منحصر به قشر و صنف خاصی از مردم نیست و تمام اقشار و اصناف واجد شرایط را در بر می‌گیرد حتی بر زن و فرزند واجب است که هنگام مشاهدۀ ترک معروف یا انجام حرام توسط پدر و مادر یا شوهر، در صورت تحقق شرایط آن به امر به معروف و نهی از منکر مبادرت کنند.
کد خبر: ۸۰۴۴۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۲

اگر از تاکسی تلفنی یا اینترنتی درخواست خودرو کنم ولی به دلیل تأخیر بیش از حدّ (حدوداً نیم ساعت) از انجام کار منصرف شوم و قبل از رسیدن خودرو، محل انتظار را ترک کرده یا درخواست را لغو کنم، آیا دینی به عهده دارم؟.
کد خبر: ۸۰۴۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

غسل و روزه روز اول فروردین، مستحب است، اما سایر اعمالی که برای نوروز (نماز و دعای خاص) ذکر شده است به قصد رجاء انجام شود.
کد خبر: ۸۰۴۳۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹