احکام شرعی
چهارشنبه سوری هیچ مبنای شرعی ندارد و اگر مستلزم ضرر و فساد یا موجب ترویج اعتقادات باطل باشد، جایز نیست.
کد خبر: ۸۰۳۳۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

برای تبدیل طلا به طلای دیگر، چگونه عمل کنیم تا احیانا گرفتار ربا نشویم؟.
کد خبر: ۸۰۲۶۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

اگر شخصی، خانۀ کلنگی خود را تحویل دهد تا در محل آن، چند واحد آپارتمان احداث شود و در مقابل خانه، دو واحد آپارتمان دریافت کند؛ آیا واحد اضافی که مورد استفاده شخصی نیست، خمس دارد؟.
کد خبر: ۸۰۱۵۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

اگر از تاکسی تلفنی یا اینترنتی درخواست خودرو کنم ولی به دلیل تأخیر بیش از حدّ (حدوداً نیم ساعت) از انجام کار منصرف شوم و قبل از رسیدن خودرو، محل انتظار را ترک کرده یا درخواست را لغو کنم، آیا دینی به عهده دارم؟.
کد خبر: ۸۰۰۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

محروم کردن ورثه از ارث در شرع مقدّس اسلام باطل است؛ ولی هر کس می‌تواند قبل از فوت، اموال خود را به برخی فرزندان یا اشخاص دیگر ببخشد و به آن‌ها تحویل دهد؛ البته نباید به گونه‌ای عمل کند که موجب اختلاف و دشمنی میان ورثه شود.
کد خبر: ۸۰۰۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

فروش لایک و فالوور واقعی و یا ساختگی و دروغین (فیک)؛ اگر واقعی باشد، در مواردی که مشتمل بر مفسده نباشد، فی نفسه اشکال ندارد، ولی اگر ساختگی و دروغین باشد، جایز نیست.
کد خبر: ۷۹۹۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

در صورتی که یقین دارید خمس نمی‌دهد، وظیفۀ شما ـ با وجود شرایط ـ تذکر به مسئلۀ خمس و امر به معروف است.
کد خبر: ۷۹۸۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

برگرداندن نیت از نماز قضا به نماز ادا صحیح نیست و در فرض مذکور باید بنشیند و سلام نماز را بگوید و بنابر احتیاط مستحب، پس از سلام، دو سجدۀ سهو انجام دهد.
کد خبر: ۷۹۷۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

استفاده از اموال ایشان اشکال ندارد و نسبت به خمس آن وظیفه‌ای ندارید، ولی در صورتی که یقین دارید خمس نمی‌دهد، وظیفۀ شما ـ با وجود شرایط ـ تذکر به مسئلۀ خمس و امر به معروف است.
کد خبر: ۷۹۱۴۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

گر در حال نماز دهان نمازگزار ـ مثلا بر اثر کشیدن دندان ـ خون بیاید، نباید خون را فرو ببرد و اگر بتواند بدون فرو بردن خون و نجس شدن بدن و لباس، نماز را ادامه دهد، مانعی ندارد و نماز صحیح است
کد خبر: ۷۹۰۲۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

مقصود از امر و نهی قلبی، اظهار کراهت قلبی است؛ یعنی مکلف باید تنفر و انزجار درونی خود را نسبت به انجام منکر و ترک معروف، آشکار سازد.
کد خبر: ۷۸۹۷۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

محدودۀ امر به معروف و نهی از منکر منحصر به قشر و صنف خاصی از مردم نیست و تمام اقشار و اصناف واجد شرایط را در بر می‌گیرد حتی بر زن و فرزند واجب است که هنگام مشاهدۀ ترک معروف یا انجام حرام توسط پدر و مادر یا شوهر، در صورت تحقق شرایط آن به امر به معروف و نهی از منکر مبادرت کنند.
کد خبر: ۷۸۹۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

امر و نهی کننده باید معروف و منکر را بشناسد؛ در غیر این صورت موظف نیست که امر به معروف و نهی از منکر کند. اگر عامل از روی اجتهاد یا تقلید، عملی را حرام یا واجب نمی‌داند، امر و نهی او واجب نبوده بلکه جایز نیست؛ هر چند نزد آمر (طبق اجتهاد یا تقلید) عمل عامل، ترک واجب یا انجام حرام محسوب شود.
کد خبر: ۷۸۸۶۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

امر به معروف و نهی از منکر از واجبات بسیار مهم و بزرگ اسلام به شمار می‌آید، افرادی که این فریضۀ بزرگ الهی را ترک می‌کنند یا نسبت به آن بی تفاوتند، گناهکارند و کیفری سخت و سنگین در انتظار آن‌ها است.
کد خبر: ۷۸۸۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

آیا کسی که نماز و روزۀ قضای خودش را بر عهده دارد، می‌تواند نماز و روزۀ شخصی را که از دنیا رفته است بجا آورد؟؛ در مورد نماز مانعی ندارد، ولی در روزه، چنانچه اجیر شده باشد، اشکال ندارد،
کد خبر: ۷۸۶۰۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

در هر جایی که آیه الکرسی گفته شود آیه اول (تا «و هو العلی العظیم»)، مراد است مگر در جایی که به آن دو آیه بعدی (تا «هم فی‌ها خالدون»)، تصریح شده باشد.
کد خبر: ۷۸۴۸۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

ارزش افزوده ارث خمس ندارد، مگر آنکه زمین را با قصد سود و رشد قیمت نگه داشته باشید، که در این صورت، پس از فروش، بنابر احتیاط واجب ارزش افزودۀ آن از درآمد سال حساب می‌شود که در صورت موجود بودن آن در پایان سال خمسی، خمس آن باید داده شود.
کد خبر: ۷۸۴۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

اگر ناخن مصنوعی، قابل برداشتن باشد، کاشتن آن و دریافت دستمزد به خودی خود اشکال ندارد؛ اما اگر برداشتن آن ممکن نباشد یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، کاشتن ناخن (بدون ضرورت غیر قابل اجتناب) و دریافت دستمزد، جایز نیست.
کد خبر: ۷۸۳۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

در نماز، واجب است کلمات به‌گونه‌ای ادا شوند که قرائت بر آن صدق کند، از این رو قرائت قلبی، یعنی گذراندن کلمات در قلب و یا صِرف حرکت لب بدون تلفظ آنها، کافی نیست.
کد خبر: ۷۸۱۸۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

وظیفه شرعی هنگام وسواس و شک؛ عدم اعتنا به شک است، تا زمانی‌که یقین به چیزی پیدا نکرده اید، تکلیفی ندارید.
کد خبر: ۷۷۹۷۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵