احکام شرعی
اگر کارگزاری به خاطر فعالیت سرمایه گذار امتیازی را برای او قائل شود و این امتیاز به صورت اعطای اعتبار باشد – نه به عنوان قرض - اشکالی ندارد.
کد خبر: ۷۱۹۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

بنابر احتیاط واجب، باید از تزریق سرم و آمپول تقویتی در حال روزه خودداری شود.
کد خبر: ۷۱۸۸۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

مجرد آزمایش کرونا - تا زمانی که چیزی از حلق پایین نرود - موجب بطلان روزه نمی‌شود.
کد خبر: ۷۱۸۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

اگر روزه‌دار هنگام وضو (که مستحب است قدری آب در دهان بگرداند و مضمضه کند) با اطمینان به فرو نرفتن آب، مضمضه کند و آب بی‌اختیار فرو رود، درصورتی که این کار برای وضوی نماز واجب باشد، روزه‌اش صحیح است.
کد خبر: ۷۱۷۸۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

فی نفسه اشکال ندارد، ولی نباید طرح هایی را که برگرفته از فرهنگ منحط غرب است و با حیاء و عفت عمومی منافات دارد، ترویج کنید.
کد خبر: ۷۱۲۲۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۵

فی نفسه اشکال ندارد، ولی نباید طرح‌هایی را که برگرفته از فرهنگ منحط غرب است و با حیاء و عفت عمومی منافات دارد، ترویج کنید.
کد خبر: ۷۱۰۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

احتکار هر کالایی که مسئولان مربوط طبق قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی، ممنوع اعلام کنند، جایز نیست و حرام است.
کد خبر: ۷۱۰۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

مأموم باید افعال نماز را با امام یا کمی دیرتر از امام به جای آورد و اگر عمداً از امام جماعت پیش افتد یا مدتی پس از او به جای آورد، نمازش به فرادا صحیح بوده ولی جماعت محسوب نمی شود.
کد خبر: ۷۰۹۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

باید سر از رکوع بردارد و دوباره همراه با امام به رکوع رود و نماز را با امام جماعت تمام کند و نمازش صحیح است و اگر برنگشت نمازش صحیح است، ولی فرادی است.
کد خبر: ۷۰۷۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

سکونت شرط نیست و همین که مورد نیاز و در شأن او باشد، با گذشت سال خمسی بر آن مؤونه محسوب شده و خمس ندارد حتی پس از فروش.
کد خبر: ۷۰۷۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

اگر پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود، امام سر از رکوع بردارد، در این صورت می‌تواند نیت فرادا کند.
کد خبر: ۷۰۶۶۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

اگر صاحب خانه ـ با صرف نظر از قرارداد قبل ـ نسبت به تصرف شما در خانه راضی باشد، وظیفه‌ای ندارید، وگرنه، اجرت المثل مدت گذشته را ضامن هستید و برای آینده باید قرارداد جدید ببندید.
کد خبر: ۷۰۵۸۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

اگر بدانید چنانچه سوره را بخوانید در رکوع به امام نمی‌رسید، باید سوره را نخوانید و اگر خواندید و به رکوع نرسیدید نماز فرادا می‌شود.
کد خبر: ۷۰۵۲۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

اگر پس از رکوع بفهمد که در رکعت سوم یا چهارم بوده، نمازش صحیح است؛ ولی اگر پیش از رکوع بفهمد باید حمد و سوره را بخواند، و اگر وقت ندارد باید فقط حمد را بخواند و در رکوع خود را به امام برساند.
کد خبر: ۷۰۵۲۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

در فرض سؤال اگر چه حفظ حجاب فی نفسه لازم نیست، لکن به لحاظ تبعات ترک آن، رعایت حجاب در پویانمایی هم لازم است.
کد خبر: ۷۰۰۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

اگر قسمتی از فرش نجس شود و ما نمی دانیم کدام قسمت نجس است، نماز خواندن روی این فرش اشکال ندارد.
کد خبر: ۶۹۸۶۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

اگر آب به تمام قسمت‌های زیر انگشتر (گرچه با چرخاندن آن) برسد، وضو صحیح است.
کد خبر: ۶۹۷۹۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با استفاده بی اجازه از اینترنت دیگران پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۹۵۴۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

بازی‌هایی که به دلیل قمار بین دو طرف، حرام بوده اگر از طریق رایانه و به تنهایی باشد و برد و باختی در آن نباشد، فی نفسه جایز است.
کد خبر: ۶۹۵۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

صفحه khamenei.ahkam در اینستاگرام در رابطه با کسب درآمد با اموال فرزند پستی منتشر کرد.
کد خبر: ۶۹۴۷۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱