احکام شرعی
فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی که عده‌ای به شخصی وکالت می‌دهند تا ماهانه مبالغی را از اعضا، دریافت کرده و به قید قرعه به یکی از آن‌ها پرداخت کند، اشکال ندارد.
کد خبر: ۷۵۳۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

چنین شخصی باید در حال نماز، به هر وسیله ای، از سرایت نجاست به لباس و بدن، جلوگیری کند و احتیاط واجب آن است که پیش از هر نماز مخرج ادرار را که نجس شده است، ـ اگر حرجی نباشد ـ تطهیر کند.
کد خبر: ۷۴۵۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

اگر مبلغ اضافی از مقدار تورم بیشتر نبوده و توسط کسانی پرداخت شود که قبلاً وام را دریافت کرده اند، اشکال ندارد.
کد خبر: ۷۴۴۵۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

گوشت گوسفندی که روز عید قربان در خانه قربانی شده است را تماماً باید بین مردم نیازمند پخش شود.
کد خبر: ۷۴۳۰۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

گریۀ با صدا برای امور دنیوی، مثلا به یاد مردگان نماز را باطل می‌کند، ولی گریه از ترس خداوند یا برای امور اخروی یا برای خواستن حاجت دنیوی از خدا، از روی تذلّل در پیشگاه او و همچنین گریه بی صدا اشکال ندارد.
کد خبر: ۷۴۲۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

اگر کسی به نیابت از دیگری، حج انجام داده باشد باید برای خود نیز در صورت استطاعت، حج بجا آورد.
کد خبر: ۷۴۲۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

اگر بیدار نکردن موجب سهل انگاری و سبک شمردن نماز باشد، باید آنها را بیدار کنید.
کد خبر: ۷۴۰۹۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

در صورتی که درآمد و حقوق باشد، سر سال خمسی باید خمس آن پرداخت شود؛ البته در صورتی که مبلغ را به دیگری وام داده باشید و سر سال خمسی قابل دریافت نباشد، می‌توانید خمس آن را پس از دریافت مبلغ پرداخت کنید.
کد خبر: ۷۳۵۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

صحبت کردن پشت سر نامزدهای انتخابات اگر در امور مربوط به انتخابات در حد مشاوره باشد اشکال ندارد.
کد خبر: ۷۳۱۹۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

در صورتی که فروشنده کالا را تحویل داده باشد، مجرد تأخیر پرداخت قیمت، موجب خیار فسخ نمی‌شود، بنابراین اگر به دلیل دیگری خیار فسخ نداشته باشد، معامله لازم است و حق فسخ ندارد و مشتری باید قیمت را با احتساب تنزل ارزش پول پرداخت کند.
کد خبر: ۷۲۹۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

تکلیف گرایی با دنبال نتیجه قانونی و شرعی بودن، منافات ندارد هر چند در انجام تکلیف تحقق نتیجه نیز مورد توجه است.
کد خبر: ۷۲۶۷۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

شرکت در انتخابات نظام جمهوری اسلامی برای افراد واجد شرایط، یک وظیفه شرعی، اسلامی و الهی است.
کد خبر: ۷۲۵۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

استفاده شخصی، جایز نیست و موجب ضمان است؛ مگر آنکه با اذن مسئولی باشد که شرعا و قانونا چنین حقی دارد.
کد خبر: ۷۲۵۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

مهمان یک شبه نان خور محسوب نمی​شود، لذا زکات فطره او بر میزبان واجب نیست، ولی اگر کسی غیر از شب عید مدتی مهمان دیگری است که عرفاً نان خور او محسوب می​شود، فطریه او به عهده میزبان است.
کد خبر: ۷۲۳۷۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

اگر به عنوان قرض باشد و شرط کنید که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به شما بپردازد، قرض ربوی و حرام است، و اگر به عنوان وکالت باشد، یعنی دریافت کننده را وکیل مطلق کنید تا با پول شما برای شما کار کند و مقداری از سود‌های حاصله را به شما بپردازد و مابقی را برای خود بردارد، اشکال ندارد.
کد خبر: ۷۲۲۷۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

فرو دادن خرده‌های غذا که در گوشه و کنار دهان باقی مانده یا مکیدن خرده‌های قند یا شکری که اندکی از آن در دهان هست، موجب بطلان نماز نمی‌شود.
کد خبر: ۷۲۲۵۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

اگر قصدش این بوده است که ـ بر خلاف حکم ارث ـ ارث به طور مساوی تقسیم شود، وصیت باطل است و اگر قصدش این بوده است که ارث دختر‌ها به اندازۀ پسر‌ها اضافه شود، در صورتی که مجموع مقدار اضافه بیش از ثلث ترکه نباشد، وصیت نافذ است، وگرنه با تأیید ورثه نافذ است.
کد خبر: ۷۲۲۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

اگر عنوان قرارداد وکالت باشد، اشکال ندارد.
کد خبر: ۷۲۱۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

ربای قرضی، یعنی مالی را قرض دهد و شرط کند یا بنای طرفین بر این باشد که قرض گیرنده هنگام اداء قرض، چیزی زیادتر از آن چه قرض گرفته به قرض دهنده بازگرداند.
کد خبر: ۷۲۱۱۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

اگر میت منزل مسکونی اش را به عنوان مهریه همسر وصیت کرده باشد، بستگی به تأیید ورثه دارد.
کد خبر: ۷۱۹۸۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶