نکات حقوقی
خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی این سوال را که " آیا نفقه غیر از خرجی است؟ " از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری تهران و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۵۹۸۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکاتی حقوقی "مطالبه نفقه معوقه" را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۵۸۰۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، پاسخ این سوال را که "آیا در هنگام عقد ازدواج تعیین مهر لازم است؟" از زبان علی‌ناصر کولیوند کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۵۲۲۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی محاسبه دیه تصادفات را از زبان دکتر عزیز سام‌خانیان قاضی دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۲۵۱۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی درخصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه صدمات جسمانی را از زبان دکتر عزیز سام‌خانیان قاضی دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۲۵۱۳۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی این سوال را که "آیا پرداخت دیه با مرگ مجرم ساقط می‌شود؟" از زبان دکتر عزیز سام‌خانیان قاضی دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۲۵۱۳۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی دارندگان گواهینامه پایه سوم در تصادفات را از زبان دکتر واحدی قاضی دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۲۴۶۵۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲