نکات حقوقی
خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی "ضمانت‌های قرارداد" را از زبان میلاد مهربان وکیل پایه یک دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۴۲۲۸۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی "جبعد از انعقاد قرارداد میشود قرار داد رافسخ کرد " را از زبان دکتر محمد آذین (حقوقدان) می‌شنوید.
کد خبر: ۴۲۰۶۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

خبرگزاری میزان-در این ویدئو، نکات حقوقی "جرائمی در حوزه فضای مجازی " را از زبان حجت الاسلام قاسمی وناجمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گلستان مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۴۲۰۵۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

خبرگزاری میزان-در این ویدئو، نکات حقوقی " استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس " را از زبان محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۴۱۹۹۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

خبرگزاری میزان-در این ویدئو، نکات حقوقی "کلاهبرداری از طریق پیامک و ایمیل " را از زبان محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۴۱۹۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

خبرگزاری میزان-در این ویدئو، نکات حقوقی "عوامل اصلی طلاق " را از زبان محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۴۱۹۹۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

خبرگزاری میزان-در این ویدئو، نکات حقوقی " تنظیم اسناد به صورت ثبتی و رسمی در یکی از دفاتر " را از زبان احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۴۱۹۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

خبرگزاری میزان-در این ویدئو، نکات حقوقی " تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها " را از زبان احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۴۱۹۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

خبرگزاری میزان-در این ویدئو، نکات حقوقی " پیش خرید آپارتمان " را از زبان احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۴۱۹۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

خبرگزاری میزان-در این ویدئو، نکات حقوقی "مجازات روزه خواری در ملأعام " را از زبان محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۴۱۹۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی این سوال را که " آیا نفقه غیر از خرجی است؟ " از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری تهران و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۴۱۷۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکاتی حقوقی "مطالبه نفقه معوقه و نفقه آتیه" را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۴۱۷۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، شرایط حقوقی "معاف شدن مرد از پرداخت نفقه" را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۴۱۷۰۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی " پرداخت نفقه در شرایط خاص " را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۴۱۷۰۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی " اثبات استطاعت مالی مرد برای پرداخت نفقه " را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۴۱۷۰۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی محاسبه دیه تصادفات را از زبان دکتر عزیز سام‌خانیان قاضی دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۴۱۶۸۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی این سوال را که "آیا پرداخت دیه با مرگ مجرم ساقط می‌شود؟" از زبان دکتر عزیز سام‌خانیان قاضی دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۴۱۶۸۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی درخصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه صدمات جسمانی را از زبان دکتر عزیز سام‌خانیان قاضی دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۴۱۶۸۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی دارندگان گواهینامه پایه سوم در تصادفات را از زبان" دکتر واحدی "قاضی دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۴۱۶۸۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی بیمه تصادفات منجر به فوت را از زبان "دکتر واحدی" قاضی دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۴۱۴۲۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۴