نکات حقوقی
خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی در خصوص "قانون مجازات کلاهبرداری" را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری تهران و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۷۹۴۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

برای بررسی مسئولیت شوهر در زمینه تنبیه همسرش با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گفت‌وگو کرده‌ایم.
کد خبر: ۲۷۹۲۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی در خصوص "مصادیق کلاهبرداری" را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری تهران و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۷۹۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی در خصوص " اجابت خواسته فرزند در حق حضانت " را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری تهران و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۷۵۵۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی در خصوص " مرجع رسیدگی به حق حضانت فرزند " را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری تهران و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۷۲۹۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی این سوال را که " حضانت فرزند در چه شرایطی با مادر است؟ " از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری تهران و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۷۲۷۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی این سوال را که " آیا پدر می‌تواند مانع ملاقات مادر با فرزند شود؟ " از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری تهران و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۷۲۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی درخصوص "شرایط حضانت فرزند" را از زبان استاد امامی مدرس محترم دانشگاه و قاضی سابق دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۲۶۸۸۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی این سوال را که " حضانت فرزند بعد از جدایی والدین به چه کسی می‌رسد؟" از زبان استاد امامی مدرس محترم دانشگاه و قاضی سابق دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۲۶۸۸۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی در خصوص "حضانت فرزند" را از زبان استاد امامی مدرس محترم دانشگاه و قاضی سابق دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۲۶۸۷۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی این سوال را که " دارایی زن و شوهر بعد از طلاق چگونه تقسیم می‌شود؟ " از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۶۷۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی این سوال را که " چگونه جهیزیه خود را پس بگیریم؟ " از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۶۷۴۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی در خصوص " شرایط ضمن عقد ازدواج " را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۶۷۴۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی در خصوص " رسیدگی به موضوع جهیزیه " را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۶۷۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکاتی حقوقی در خصوص " حقوق زن باردار در دوران ترک منزل " را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۶۲۵۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکاتی حقوقی در خصوص " اشتغال زوجه و تأثیر آن بر نفقه " را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۶۲۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکاتی حقوقی این سوال را که " تفاوت اجرت المثل با نفقه چیست؟ " از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۶۲۴۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی " دین پرداخت نفقه در شرایط خاص " را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۶۰۷۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، شرایط حقوقی "معاف شدن مرد از پرداخت نفقه" را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۶۰۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکاتی حقوقی "مطالبه نفقه معوقه و نفقه آتیه" را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۲۶۰۷۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳