نکات حقوقی
خبرگزاری میزان- نکات حقوقی و شیوه‌های نوین اجرای احکام جزایی، از زبان حکیمه جلیلی قاضی دادگاه را می‌شنوید.
کد خبر: ۴۶۸۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

خبرگزاری میزان-نکاتی حقوقی با موضوع "تصادف‌های منجر به جرح" را از زبان حکیمه جلیلی بازپرس دادگاه می‌شنوید.
کد خبر: ۴۶۷۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

خبرگزاری میزان-نکاتی حقوقی با موضوع "تصادف‌های منجر به جرح" را از زبان حکیمه جلیلی بازپرس دادگاه می‌شنوید.
کد خبر: ۴۶۷۰۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی پیرامون "تنظیم قرارداد‌های مالی و کاری" از زبان کارشناس حقوقی "محمد رضا نصیری انصاری" را می‌شنوید.
کد خبر: ۴۶۴۲۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی پیرامون "تنظیم قرارداد‌های مالی و کاری" از زبان کارشناس حقوقی "محمد رضا نصیری انصاری" را می‌شنوید.
کد خبر: ۴۶۴۲۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی پیرامون "تنظیم قرارداد‌های مالی و کاری" از زبان کارشناس حقوقی "محمد رضا نصیری انصاری" را می‌شنوید.
کد خبر: ۴۶۴۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی پیرامون "تنظیم قرارداد‌های مالی و کاری" از زبان کارشناس حقوقی محمد رضا نصیری انصاری را می‌شنوید.
کد خبر: ۴۶۳۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی پیرامون "تنظیم قرارداد‌های مالی و کاری" از زبان کارشناس حقوقی محمد رضا نصیری انصاری را می‌شنوید.
کد خبر: ۴۶۲۹۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی پیرامون " تنظیم قرارداد‌های مالی و کاری " را از زبان کارشناس حقوقی آقای محمد رضا نصیری انصاری می‌شنوید.
کد خبر: ۴۶۲۲۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

خبرگزاری میزان-توضیحات دکتر نبی الله کرمی پیرامون "تقسیم اموال به فرزندان در زمان حیات پدر" را می‌شنوید.
کد خبر: ۴۵۹۷۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

خبرگزاری میزان-صلاحیت‌ها و وظایف شورای حل اختلاف از زبان محمد اسماعیلی (قاضی شورای حل اختلاف) را می‌شنوید.
کد خبر: ۴۵۹۴۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

خبرگزاری میزان-این قسمت از برنامه تلویزیونی قانون و قضا به موضوع حق سرقفلی پرداخته است.
کد خبر: ۴۵۹۰۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی نکات حقوقی قانون حق کسب و پیشه در مدارس غیر انتفاعی، از زبان دکتر حمیدرضا محمد باقری (قاضی و دادیار دیوان عالی کشور) را می‌شنوید.
کد خبر: ۴۵۸۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

خبرگزاری میزان-توضیحاتی درباره حق سرقفلی، كسب و پیشه تجارت را از زبان دكتر حمیدرضا محمد باقری(قاضی و دادیار دیوان عالی كشور) می‌شنوید.
کد خبر: ۴۵۴۸۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی "پرداخت نفقه در شرایط خاص" را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۴۵۰۰۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی،"تفاوت اجرت المثل و نفقه چیست" را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۴۵۰۰۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی " استطاعت مالی مرد برای پرداخت نفقه " را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۴۴۹۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی این سوال را که " آیا نفقه غیر از خرجی است؟ " از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری تهران و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۴۴۹۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکاتی حقوقی "مطالبه نفقه معوقه" را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۴۴۸۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکاتی درخصوص مقدار " مهر السنه " به حساب امروز چقدر می‌شود را از زبان علی‌ناصر کولیوند کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۴۴۸۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲