رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی
نکات حقوقی
خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکاتی حقوقی این سوال را که " صدور چک مشمول جرم کلاهبرداری می‌شود؟" از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
کد خبر: ۴۰۸۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، حقوق کارگری و پاداش عیدی آخر سال را از زبان کارشناس حقوقی آقای محمد رضا نصیری انصاری می‌شنوید.
کد خبر: ۴۰۲۶۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، حقوق کارگری و پاداش عیدی آخر سال را از زبان کارشناس حقوقی آقای محمد رضا نصیری انصاری می‌شنوید.
کد خبر: ۴۰۲۴۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی سهم شارژ آسانسور را از زبان دکتر سمسارزاده قاضی دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۳۹۲۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکاتی حقوقی در خصوص حقوق همسایه در گودبرداری‌های غیر اصولی چیست؟ را از زبان دکتر سمسارزاده قاضی دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۳۹۲۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکاتی حقوقی" حق اشتراک شارژ در آپارتمان "را از زبان دکتر سمسارزاده قاضی دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۳۹۲۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکاتی حقوقی وضعیت مالکیت زمین آپارتمان را از زبان دکتر سمسارزاده قاضی دادگستری می‌شنوید.
کد خبر: ۳۹۲۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی " قانون جرائم رایانه‌ای" را از زبان دکتر فضل الله دالوند ریاست شعبه ۲۴ مجتمع قضایی شهید بهشتی را می‌شنوید.
کد خبر: ۳۹۲۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی " سرعت تطبیق قوانین با پیشرفت تکنولوژی چگونه است" را از زبان دکتر فضل الله دالوند ریاست شعبه ۲۴ مجتمع قضایی شهید بهشتی را می‌شنوید.
کد خبر: ۳۹۲۲۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی " قانون جرائم رایانه‌ای" را از زبان دکتر فضل الله دالوند ریاست شعبه ۲۴ مجتمع قضایی شهید بهشتی را می‌شنوید.
کد خبر: ۳۹۲۱۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی " تعریف کلاهبرداری اینترنتی " را از زبان دکتر فضل الله دالوند ریاست شعبه ۲۴ مجتمع قضایی شهید بهشتی را می‌شنوید.
کد خبر: ۳۹۲۰۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی پزشکی " تخلفات پزشکی" را از زبان دکتر تورج تقی زاده ریاست مجتمع قضایی شهید بهشتی می‌شنوید.
کد خبر: ۳۹۱۶۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی پزشکی " تخلفات پزشکی" را از زبان دکتر تورج تقی زاده ریاست مجتمع قضایی شهید بهشتی می‌شنوید.
کد خبر: ۳۹۱۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی پزشکی " تخلفات پزشکی" را از زبان دکتر تورج تقی زاده ریاست مجتمع قضایی شهید بهشتی می‌شنوید.
کد خبر: ۳۹۱۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی پزشکی " تخلفات پزشکی"و روندشکایت از پزشک را از زبان دکتر تورج تقی زاده ریاست مجتمع قضایی شهید بهشتی می‌شنوید.
کد خبر: ۳۹۱۳۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی پزشکی " تخلفات پزشکی" را از زبان دکتر تورج تقی زاده ریاست مجتمع قضایی شهید بهشتی می‌شنوید.
کد خبر: ۳۹۱۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی پزشکی " تخلفات پزشکی" را از زبان دکتر تورج تقی زاده ریاست مجتمع قضایی شهید بهشتی می‌شنوید.
کد خبر: ۳۹۰۶۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی درخصوص "شرایط حضانت فرزند" را از زبان قاضی دادگستری دکتر سمسارزاده می‌شنوید.
کد خبر: ۳۸۶۳۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی درخصوص "شرایط حضانت فرزند" را از زبان قاضی دادگستری دکتر سمسارزاده می‌شنوید.
کد خبر: ۳۸۶۲۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی درخصوص "شرایط حضانت فرزند" را از زبان قاضی دادگستری دکتر سمسارزاده می‌شنوید.
کد خبر: ۳۸۵۳۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳