برگزیده
عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۲۸ خرداد لغایت ۳ تیر)
کد خبر: ۷۳۵۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۴

عکس های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری های بین المللی.
کد خبر: ۷۳۴۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

عکس‌های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۳۲۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۱۴ لغایت ۲۰ خرداد)
کد خبر: ۷۳۱۸۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

عکس‌های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۳۰۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۷ لغایت ۱۳ خرداد)
کد خبر: ۷۲۹۸۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

عکس‌های برگزیده خبری در ماه می از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۲۹۵۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۶

عکس‌های برگزیده خبری در ماه می از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۲۹۵۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

عکس‌های برگزیده خبری در ماه می‌از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۲۹۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۳۱ اردیبهشت لغایت ۶ خرداد)
کد خبر: ۷۲۷۷۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۲۴ لغایت ۳۰ اردیبهشت)
کد خبر: ۷۲۶۳۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۱۷ لغایت ۲۳ اردیبهشت)
کد خبر: ۷۲۴۴۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۴

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۱۰ لغایت ۱۶ اردیبهشت)
کد خبر: ۷۲۲۶۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

عکس‌های برگزیده ماه آپریل از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۲۱۱۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

عکس‌های برگزیده ماه آپریل از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۲۱۱۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

عکس های برگزیده ماه آپریل از نگاه خبرگزاری های بین المللی.
کد خبر: ۷۲۱۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۳ لغایت ۹ اردیبهشت)
کد خبر: ۷۲۱۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۰

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۲۷ فروردین لغایت ۲ اردیبهشت)
کد خبر: ۷۱۹۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۳

عکس‌های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۱۸۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

عکس‌های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۱۷۶۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱