برگزیده
عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۵ الی ۱۱ شهریور)
کد خبر: ۷۵۴۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

عکس‌های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۵۳۴۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

عکس‌های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۵۱۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۲۲ لغایت ۲۸ مرداد)
کد خبر: ۷۵۰۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۹

عکس‌های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۴۹۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۵

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۱۵ لغایت ۲۱ مرداد)
کد خبر: ۷۴۸۷۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

عکس‌های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۴۷۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۸ لغایت ۱۴ مرداد)
کد خبر: ۷۴۷۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۵

عکس‌های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۴۵۷۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

عکس‌های برگزیده ماه جولای از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۴۵۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۵

عکس‌های برگزیده ماه جولای از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۴۵۷۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۱ لغایت ۷ مرداد)
کد خبر: ۷۴۵۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

عکس‌های برگزیده هفته گذشته ازنگاه خبر گزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۴۴۰۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۲۵ لغایت ۳۱ تیر)
کد خبر: ۷۴۳۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱

عکس‌های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۴۲۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۱۸ لغایت ۲۴ تیر)
کد خبر: ۷۴۱۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

عکس‌های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۴۰۵۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۱۱ لغایت ۱۷ تیر)
کد خبر: ۷۳۹۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۸

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۴ لغایت ۱۰ تیر)
کد خبر: ۷۳۷۵۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

عکس‌های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۳۶۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۱