برگزیده
عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۲۹ بهمن الی ۵ اسفند)
کد خبر: ۷۹۸۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۶

تصاویر برگزیده از یازدهمین روز مسابقات المپیک زمستانی در بیجینک.
کد خبر: ۷۹۶۹۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

تصاویر برگزیده از دهمین روز مسابقات المپیک زمستانی در بیجینک.
کد خبر: ۷۹۶۹۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

تصاویر برگزیده از نهمین روز مسابقات المپیک زمستانی در بیجینک.
کد خبر: ۷۹۶۴۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶

تصاویر برگزیده از هشتمین روز مسابقات المپیک زمستانی در بیجینک.
کد خبر: ۷۹۶۴۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

عکس‌های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۹۶۲۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

تصاویر برگزیده از هفتمین روز مسابقات المپیک زمستانی در بیجینک.
کد خبر: ۷۹۵۹۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

تصاویر برگزیده از پنجمین روز مسابقات المپیک زمستانی در بیجینک.
کد خبر: ۷۹۵۳۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۱

تصاویر برگزیده از سومین روز بازی‌های المپیک زمستانی در بیجینگ.
کد خبر: ۷۹۴۸۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

عکس‌های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۹۴۸۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

تصاویر برگزیده از بازی های المپیک زمستانی چین.
کد خبر: ۷۹۴۴۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۸ الی ۱۴ بهمن)
کد خبر: ۷۹۳۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

عکس‌های برگزیده ماه ژانویه از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۹۳۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

عکس‌های برگزیده ماه ژانویه از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۹۳۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

عکس‌های برگزیده ماه ژانویه از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۹۳۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

عکس های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۹۲۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۲۴ دی الی ۳۰ دی)
کد خبر: ۷۹۰۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۱۷ دی الی ۲۳ دی)
کد خبر: ۷۸۸۷۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

عکس‌های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۸۷۷۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۱۰ دی الی ۱۶ دی)
کد خبر: ۷۸۷۰۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۷