برگزیده
نگاهی داریم به تصاویر منتخب حیات وحش که طی هفته گذشته از نقاط مختلف جهان گرفته شده است.
کد خبر: ۷۸۵۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

تصاویر برگزیده و تحسین‌شده برترین عکس‌های ورزشی در سال ۲۰۲۱ از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی را در این گزارش مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۸۵۷۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

تصاویر برگزیده هوایی سال ۲۰۲۱ از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۸۴۳۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

عکس‌های برگزیده از مراسمات مذهبی در سال ۲۰۲۱ از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۸۴۳۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

گزیده‌ای از عکس‌های فضایی سال ۲۰۲۱ را در این گزارش مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۸۳۸۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۲

تصاویر برگزیده و تحسین‌شده برترین عکس‌های بلایا‌ی طبیعی در سال ۲۰۲۱ از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی را در این گزارش مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۸۳۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

تصاویر برگزیده و تحسین‌شده برترین عکس‌های ویروس کرونا در سال ۲۰۲۱ از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی را در این گزارش مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۸۰۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

تصاویر برگزیده و تحسین‌شده برترین عکس‌های فضا در سال ۲۰۲۱ از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی را در این گزارش مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۸۰۵۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۹

تصاویر برگزیده و تحسین‌شده برترین عکس‌های مناظر سال ۲۰۲۱ از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی را در این گزارش مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۹۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

تصاویر برگزیده و تحسین‌شده برترین عکس‌های عجیب و غریب در سال ۲۰۲۱ از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی را در این گزارش مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۹۶۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

تصاویر برگزیده و تحسین‌شده برترین عکس‌های حیات وحش سال ۲۰۲۱ از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی را در این گزارش مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۹۶۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

تصاویر برگزیده و تحسین‌شده برترین عکس‌های هوایی در سال ۲۰۲۱ از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی را در این گزارش مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۹۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

این‌ها برخی از عکس‌هایی هستند که در فهرستی برای جایزه منتخب مردم، که بخشی از مسابقه عکاس سال حیات وحش موزه تاریخ طبیعی است، حضور دارند. برگزارکنندگان بیش از ۵۰ هزار اثر از ۹۵ کشور را قبل از تصمیم گیری در مورد فهرست نهایی برای جایزه بررسی کردند و در نهایت فوق العاده‌ترین عکس‌های حیات وحش در سال ۲۰۲۱ مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۹۱۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

عکس‌های برگزیده سال حیات وحش از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۷۸۵۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

عکس‌های برگزیده در سال ۲۰۲۱ از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۷۸۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۵ آذر الی ۱۱ آذر)
کد خبر: ۷۷۸۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۲۱ آبان الی ۲۷ آبان)
کد خبر: ۷۷۴۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۸

عکس‌های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۷۳۸۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

عکس‌های برگزیده خبرگزاری میزان (۱۴ آبان الی ۲۰ آبان)
کد خبر: ۷۷۳۰۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

عکس‌های برگزیده هفته گذشته از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۷۲۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸