دانستنی های حقوقی
زمانیکه شخصی فوت می‌کند و از او اموالی به جای می‌ماند، باید این اموال میان ورثه او تقسیم شوند.
کد خبر: ۴۲۵۰۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

ارتکاب جرائم موجب حد، قصاص، جنایت عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت لغو قرار تعویق حکم صورت میگیرد و حکم محکومیت صادر می شود.
کد خبر: ۸۰۲۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

طبق ماده ۳۴۸ قانون ت جارت،به صراحت بیان شده است که پس از (تمام شدن معامله) دلال حق مطالبه اجرت دارد.
کد خبر: ۸۰۲۱۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم و قاضی میتواند با شرایطی صدور حکم را به تأخیر بیندازد و از مرتکب ضمانت حسن رفتار را در مدت معینی بخواهد.
کد خبر: ۸۰۲۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۹

کد خبر: ۸۰۲۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

طبق ماده ۶، تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه افرازی (در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه شرکاء ابلاغ می‌شود.
کد خبر: ۸۰۲۱۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصّه او در قسمت‏ های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و درصورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
کد خبر: ۸۰۲۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

درباره موضوع رویه قضایی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن و آرای مبتنی بر رد اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول می‌توان به پرونده های مختلفی اشاره کرد.
کد خبر: ۸۰۲۱۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

پنج دسته از افراد در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مهدورالدم معرفی شده اند که بر اساس این ماده، قتل این افراد موجب دیه و قصاص نمی شود.
کد خبر: ۸۰۲۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

جاسوسی رایانه ای جرمی است که در آن رایانه به منزله موضوع جرم، جزء رکن مادی این جرم است که ارتکاب آن قبل از پیدایش رایانه امکان پذیر نبوده است.
کد خبر: ۸۰۲۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از لوح های میخی بابلی می‎‎توان به فرو افتادن وضع اقتصادی و افزایش تنگدستی مردم پی برد. با افزایش بهره وام به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد، رباخواری بالا گرفته بود.
کد خبر: ۸۰۲۱۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

در روزگار کهن، هر جا که اعتبار، همچو یک معامله سوداگری به قاعده داده می ‎‎شد و شهرت وام گیرنده خوب بود، صورت سند، ساده بود و تقریباً بدون استثنا، بهره بیست درصد بود.
کد خبر: ۸۰۲۱۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۵

در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای قرار‌های قابل اعتراض مورد توجه قرار تعلیق تعقیب است که مطابق با قانون می‌توان ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ به این قرار اعتراض کرد.
کد خبر: ۸۰۲۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

دولت ها، در به کارگیری اموال و مالکیت در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، همیشه باید نفع عمومی را مدنظر قرار دهند بنابراین، رعایت این حق از طریق قوانین شفاف و کارآمد که مانع و جامع باشد نیازمند می باشد.
کد خبر: ۸۰۲۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

در مقابل دو تعبیر اموال خصوصی و اموال دولتی مفهوم سومی نیز از مال تحت عنوان اموال عمومی وجود دارد.
کد خبر: ۸۰۲۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد
کد خبر: ۸۰۲۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به امر توبه می نماید، سقوط و تخفیفات مجازات لغو و مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری در آن جرم محکوم می شود.
کد خبر: ۸۰۲۱۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

مرور زمان تعقیب یعنی سپری شدن مدت زمان خاصی از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی و بعد از آن دیگر امر تعقب صورت نخواهد گرفت.
کد خبر: ۸۰۲۱۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

فوت یکی از موانع تعقب و اجرای مجازات است و حال اگر جرمی که اتفاق افتاده است مشمول مجازات قصاص و دیه باشد.
کد خبر: ۸۰۲۱۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

برای صدور دستور تخلیه، جلسه دادرسی تشکیل نمی شود.
کد خبر: ۸۰۲۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۵