نهج البلاغه
خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه سی و یکم جلسه دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۷۰۰۵۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه سی و یکم جلسه اول نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۷۰۰۵۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه سی ام نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۷۰۰۵۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه بیست و نهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۷۰۰۳۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه بیست و هشتم جلسه سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۹۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه بیست و هشتم جلسه دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۹۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه بیست و هشتم جلسه اول نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۹۸۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه بیست و هفتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۹۸۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه بیست و ششم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۸۰۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه بیست و پنجم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۸۰۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه بیست و چهارم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۸۰۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه بیست و سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۸۰۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه بیست و دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۷۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه بیست و یکم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۷۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه بیستم نهج البلاغه (نامه حضرت به زیاد) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۷۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه نوزدهم نهج البلاغه (مشرکان در حکومت علوی) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۶۷۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه هجدهم نهج البلاغه (نامه حضرت به عبد الله بن عباس) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۶۷۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه هفدهم نهج البلاغه (پاسخ حضرت به نامه معاویه، که در خواست حکومت شام کرده بود) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۵۵۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه شانزدهم نهج البلاغه (چند توصیه نظامی به رزمندگان) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۵۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه پانزدهم نهج البلاغه (مردان میدان رزم و جهاد) را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۹۵۵۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷