مجله حقوقی - عمومی
شرط مطالبه وجه چک مفقودی

شرط مطالبه وجه چک مفقودی

مطالبه وجه چک مفقودی بدون ابطال چک یا تقاضای ابطال آن با قرار رد دعوی مواجه می‌شود.
ترتیبات اجرایی نحوه وصول بدهی مالیاتی

ترتیبات اجرایی نحوه وصول بدهی مالیاتی

وصول بدهی مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی است و نحوه وصول آن بر اساس مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل ترتیبات اجرایی نحوه وصول بدهی بدهکاران مالیاتی، انجام می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت وزیران در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد.
آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هيئت وزيران آيين نامه اجرايي مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را در تاریخ ۶ تیرماه ۱۳۹۵ تصویب کرد.
آیین­‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالا‌های موضوع بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین­‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالا‌های موضوع بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین­‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالا‌های موضوع بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، را در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲ تصویب کرد.
آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت وزیران در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰ را تصویب کرد.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز + اصلاحات و الحاقات

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز + اصلاحات و الحاقات

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سوم دی ماه ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی است.
مالیات| مهلت پلمب دفاتر قانونی جهت عملکرد ۱۴۰۳ + راهنمای پلمب

مالیات| مهلت پلمب دفاتر قانونی جهت عملکرد ۱۴۰۳ + راهنمای پلمب

مهلت پلمب دفاتر قانونی جهت عملکرد سال مالی ۱۴۰۳، تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲ است.
آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها + اصلاحات

آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها + اصلاحات

هیئت وزیران، آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها را ۶ شهریورماه ۱۴۰۱ تصویب کرد.
نرخ ریالی به روز شده بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزدارایی‌ها

نرخ ریالی به روز شده بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزدارایی‌ها

بهای نرخ ریالی به‌روز شده بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزدارایی‌ها از انتهای بهمن ماه ۱۴۰۲ تا انتهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ اعلام شد.