صلح و سازش در پرونده پرداخت دیه در دادسرای هریس

9:01 - 25 مهر 1398
کد خبر: ۵۵۸۵۰۹
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
با ایجاد سازش بین طرفین پرونده مربوط به پرداخت دیه، از اعزام محکوم علیه به زندان جلوگیری بعمل آمد.
<!-- list price --> <!-- for generating menu --> <!-- --> <!-- for generating menu --> <!-- --> (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NNHV6K3'); .async-hide { opacity: 0 !important} (function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-K2QQNG7':true}); { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "headLine": "u0635u0644u062d u0648 u0633u0627u0632u0634 u062fu0631 u067eu0631u0648u0646u062fu0647 u067eu0631u062fu0627u062eu062a u062fu06ccu0647 u062fu0631 u062fu0627u062fu0633u0631u0627u06cc u0647u0631u06ccu0633", "articleBody": "u0628u0627 u0627u06ccu062cu0627u062f u0633u0627u0632u0634 u0628u06ccu0646 u0637u0631u0641u06ccu0646 u067eu0631u0648u0646u062fu0647 u0645u0631u0628u0648u0637 u0628u0647 u067eu0631u062fu0627u062eu062a u062fu06ccu0647u060c u0627u0632 u0627u0639u0632u0627u0645 u0645u062du06a9u0648u0645 u0639u0644u06ccu0647 u0628u0647 u0632u0646u062fu0627u0646 u062cu0644u0648u06afu06ccu0631u06cc u0628u0639u0645u0644 u0622u0645u062f.", "author": { "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "name": "u0642u0648u0647 u0642u0636u0627u0626u06ccu0647 | u062eu0628u0631u06afu0632u0627u0631u06cc u0645u06ccu0632u0627u0646 | Mizan Online News Agency", "description": "u0642u0648u0647 u0642u0636u0627u0626u06ccu0647 | u062eu0628u0631u06afu0632u0627u0631u06cc u0645u06ccu0632u0627u0646 | Mizan Online News Agency", "logo": { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "name": "1_894.png", "url": "https://www.mizan.news/media/img/logo/1_894.png" }, "url": "https://www.mizan.news", "address": "u062au0647u0631u0627u0646u060c u0645u06ccu062fu0627u0646 u0641u0627u0637u0645u06ccu060c u062eu06ccu0627u0628u0627u0646 u0686u0647u0644 u0633u062au0648u0646u060c u062eu06ccu0627u0628u0627u0646 u062fu0648u0645 u0634u0631u0642u06ccu060c u067eu0644u0627u06a9 20", "email": "info@mizanonline.con", "founder": { "@context": "https://schema.org", "@type": "Person", "name": "u0645u0631u06a9u0632 u0631u0633u0627u0646u0647 u0642u0648u0647 u0642u0636u0627u06ccu06ccu0647" }, "foundingDate": "2014-08-17T00:00:00+04:30", "legalName": "u0645u06ccu0632u0627u0646", "telephone": "+9888965127", "faxNumber": "88991531", "sameAs": [ "", "" ] }, "publisher": { "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "name": "u0642u0648u0647 u0642u0636u0627u0626u06ccu0647 | u062eu0628u0631u06afu0632u0627u0631u06cc u0645u06ccu0632u0627u0646 | Mizan Online News Agency", "description": "u0642u0648u0647 u0642u0636u0627u0626u06ccu0647 | u062eu0628u0631u06afu0632u0627u0631u06cc u0645u06ccu0632u0627u0646 | Mizan Online News Agency", "logo": { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "name": "1_894.png", "url": "https://www.mizan.news/media/img/logo/1_894.png" }, "url": "https://www.mizan.news", "address": "u062au0647u0631u0627u0646u060c u0645u06ccu062fu0627u0646 u0641u0627u0637u0645u06ccu060c u062eu06ccu0627u0628u0627u0646 u0686u0647u0644 u0633u062au0648u0646u060c u062eu06ccu0627u0628u0627u0646 u062fu0648u0645 u0634u0631u0642u06ccu060c u067eu0644u0627u06a9 20", "email": "info@mizanonline.con", "founder": { "@context": "https://schema.org", "@type": "Person", "name": "u0645u0631u06a9u0632 u0631u0633u0627u0646u0647 u0642u0648u0647 u0642u0636u0627u06ccu06ccu0647" }, "foundingDate": "2014-08-17T00:00:00+04:30", "legalName": "u0645u06ccu0632u0627u0646", "telephone": "+9888965127", "faxNumber": "88991531", "sameAs": [ "", "" ] }, "datePublished": "2019-10-17T09:01:08+03:30", "dateModified": "2019-10-17T09:01:08+03:30", "image": { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "name": "1_894.png", "url": "https://www.mizan.news/media/img/logo/1_894.png" }, "mainEntityOfPage": { "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "breadcrumb": { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "https://www.mizan.news/fa/archive?service_id=2", "name": "u062du0642u0648u0642 u0648 u0642u0636u0627" } }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.mizan.news/fa/archive?service_id=2&cat_id=558509", "name": "u0642u0636u0627u06ccu06cc u0648 u062fu0627u062fu06afu0633u062au0631u06cc" } } ] }, "lastReviewed": "2019-10-17T06:27:06+03:30", "keywords": "u062fu0627u062fu0633u0631u0627u06cc u0647u0631u06ccu0633,u0635u0644u062d u0648 u0633u0627u0632u0634,u067eu0631u062fu0627u062eu062a u062fu06ccu0647,u06a9u0627u0647u0634 u062cu0645u0639u06ccu062a u06a9u06ccu0641u0631u06cc", "url": "https://www.mizan.news/fa/news/558509", "relatedLink": "https://www.mizan.news/fa/news/557336" } } صلح و سازش در پرونده پرداخت دیه در دادسرای هریس
۲۵ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۱
کد خبر:۵۵۸۵۰۹
با ایجاد سازش بین طرفین پرونده مربوط به پرداخت دیه، از اعزام محکوم علیه به زندان جلوگیری بعمل آمد.
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دادخواست استرداد جهیزیه

تنظیم دادخواست و شکایت‌نامه امری تخصصی محسوب می‌شود که رعایت اصول آن می‌تواند در نتیجه دعوا موثر باشد. بخش وکیل‌آنلاین در این قسمت نحوه نگارش دادخواست برای انواع دعاوی را آموزش می‌دهد. از آنجا که تنظیم دادخواست حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود و پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *