سازش
رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان از مختومه شدن ۳۵ هزار ۶۳۲ فقره پرونده اجرای احکام شورای حل اختلاف استان اصفهان در شش ماه نخست سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۷۷۰۷۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

رئیس کل دادگستری استان همدان از اجرای طرح ابداعی "معتذرین" در مراجع انتظامی سراسر کشور با همکاری قوه قضاییه گفت: با تلاش‌های ستاد تالیف قلوب استان همدان ۳۳ سازش قتل عمد در مدت ۲۶ ماه صورت گرفته است.
کد خبر: ۷۷۰۴۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

رئیس توسعه حل اختلاف استان گیلان از سازش خصومت ۳۸ ساله خانوادگی در شورای حل اختلاف حوزه قضایی بخش کرگانرود خبر داد.
کد خبر: ۷۶۹۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶

رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان از سازش در ۱۷ فقره پرونده قتل در شش ماهه اول سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۷۶۸۱۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

رئیس توسعه حل اختلاف استان قزوین از سازش ۳ طایفه پس از ۳۰ سال با تلاش شورای حل اختلاف این استان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۷۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان زنجان از سازش پرونده ۳۰ میلیارد ریالی با تلاش شورای حل اختلاف این استان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۶۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان از رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار با تلاش اعضای ستاد صبر سوسنگرد خبر داد.
کد خبر: ۷۶۶۳۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

رئیس شورا‌های حل اختلاف استان قزوین از سازش ۴۰ درصدی پرونده‌های صلح و سازش شورا‌های حل اختلاف این استان در شش ماهه اول سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۷۶۶۳۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

رئیس شورای حل اختلاف اصفهان از سازش بیش از ۵ هزار پرونده در شورای حل اختلاف این استان در شهریور ماه سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۷۶۵۴۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان زنجان از مختومه شدن بیش از ۴۰ هزار پرونده با تلاش شورای حل اختلاف این استان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۵۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان زنجان گفت: ۵۳ درصد از پروند‌های شورای حل اختلاف این استان در شش ماهه سال جاری با سازش مختومه شده است.
کد خبر: ۷۶۵۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

رئیس شورا‌های حل اختلاف استان گیلان از سازش در پرونده ۳ میلیارد ریالی خبر داد.
کد خبر: ۷۶۵۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: اعضای شورا‌های حل اختلاف این استان در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۸ هزار و ۴۹۸ پرونده را به صلح و سازش رساندند.
کد خبر: ۷۶۴۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

رئیس شورا‌های حل اختلاف استان زنجان از رهایی ۶ محکوم به قصاص از چوبه دار با تلاش شورای حل اختلاف این استان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۴۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۵

رئیس توسعه حل اختلاف استان فارس از سازش پرونده ۴۰ میلیارد ریالی با تلاش شورای حل اختلاف شیراز خبر داد.
کد خبر: ۷۶۳۶۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

رئیس توسعه حل اختلاف استان فارس از سازش پرونده ۸۰ میلیارد ریالی با تلاش شورای حل اختلاف شیراز خبر داد.
کد خبر: ۷۶۲۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

رئیس شورا‌های حل اختلاف استان قزوین از رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار با تلاش شعبه ویژه مصالحه قتل این استان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۰۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

رئیس توسعه حل اختلاف استان فارس از آزادی ۳۷۱ زندانی با تلاش شعب ویژه زندان شورا‌های حل اختلاف این استان خبر داد.
کد خبر: ۷۵۹۴۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

رئیس کل دادگستری استان زنجان از رهایی ۶ محکوم به قصاص از چوبه دار با تلاش مرکز توسعه حل اختلاف و مقامات قضایی این استان از ابتدای سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۷۵۹۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان گیلان از سازش در پرونده ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی با تلاش شورای حل اختلاف رشت خبر داد.
کد خبر: ۷۵۹۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰