عربستان
کارگران خارجی در عربستان سعودی هدف انواع سوء استفاده‌ها قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۴۶۲۶۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

یک گزارش می‎گوید عربستان به شکلی قابل توجهی احکام اعدام را اجرا می‌کند.
کد خبر: ۴۶۱۹۰۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

تسلیحات صادراتی کشورهای غربی و به‌خصوص انگلیس به عربستان در جنایات جنگی این کشور در یمن به کار رفته است.
کد خبر: ۴۶۱۸۹۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

وضعیت حقوق بشری عربستان با وجود ادعاهای تکراری هیچگونه بهبودی نداشته است.
کد خبر: ۴۶۰۴۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲