بیمارستان های غزه
وضعیت اجساد در گور‌های دسته‌جمعی بیمارستان‌های ناصر و الشفا شهر غزه گمانه‌زنی‌هایی را درباره سرقت اعضای بدن و شکنجه و زنده به گور کردن قربانیان ایجاد کرده است.
کد خبر: ۴۷۷۰۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

بمباران مداوم مراکز درمانی و بیمارستان‌های نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی، فاجعه انسانی بزرگی را رقم می‌زند.
کد خبر: ۴۷۴۴۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵

برای رژیم صهیونیستی دست یافتن به آنچه پیروزی عنوان می‌شود، هر نوع جنایتی را توجیه می‌کند.
کد خبر: ۴۷۴۴۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

نظامی‌گری و ریاکاری پنهان در سیستم پزشکی رژیم صهیونیستی زمانی آشکار می‌شود که پزشکان این رژیم بدون توجه به حرفه خود در نقش مشاوران نظامی برای ارتش این رژیم ظاهر شده و از بمباران بیمارستان‌های غزه حمایت می‌کنند.
کد خبر: ۴۷۴۳۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱