سیاه‌پوستان آمریکا
کارگران سیاه‌پوست در بخش‌های مختلف جامعه آمریکا با تبعیض و نژادپرستی گسترده‌ای مواجه هستند.
کد خبر: ۴۷۳۷۰۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

احتمال محکوم شدن سیاه‌پوستان در سیستم قضایی آمریکا از هر گروه دیگری در این کشور بیشتر است.
کد خبر: ۴۷۰۶۸۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱

چندین دهه تبعیض نظام‌مند در بخش مسکن آمریکا موجب گسترش بی‌خانمانی در میان جوامع سیاه‌پوست در این کشور شده است.
کد خبر: ۴۲۷۹۰۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱