زندان‌های انگلیس
روایت زندانیان و گزارش‌های منتشر شده از وجود بحرانی شوک‌برانگیز در زندان‌های انگلیس حکایت دارند.
کد خبر: ۴۵۶۰۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸

اطلاعات منتشر شده حاکی از مرگ و میر نامتناسب زندانیان سیاه‌پوست در انگلیس و بی‌توجهی مقامات نسبت به این موضوع است.
کد خبر: ۴۵۳۴۶۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸