استعمار فرانسه
سیاست‌های استعماری فرانسه در کشورهای آفریقایی زخم‌های عمیقی بر جای گذاشته که آثار آن همچنان در این کشورها احساس می‌شود.
کد خبر: ۴۷۱۲۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

جنایات استعماری فرانسه در کشورهای آفریقایی و به خصوص الجزایر ابعادی گسترده‌ داشته و ده‌ها هزار قربانی گرفته است.
کد خبر: ۴۷۱۱۵۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

تاریخ استعماری فرانسه ابعادی بسیار گسترده دارد و با این وجود مقامات این کشور همواره در تلاش برای فرار از مواجهه با این گذشته استعماری هستند.
کد خبر: ۴۵۹۴۵۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

دوران استعمار ممکن است به پایان رسیده باشد، اما سیاست‌های استعماری فرانسه در مستعمرات سابقش به پایان نرسیده است.
کد خبر: ۴۵۶۶۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳