مفقودالاثر هم سهم الارث دارد؟

9:20 - 25 ارديبهشت 1401
کد خبر: ۴۲۶۸۱۲۳
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی

برخی اوقات، افراد برای مدتی طولانی از محل سکونت خود غایب می‌شوند، به نحوی که نمی‌توان هیچگونه خبری از آن‌ها دریافت کرد. بر اساس قانون، به چنین اشخاصی غایب مفود الاثر گفته می‌شود.

برخی اوقات، افراد برای مدتی طولانی از محل سکونت خود غایب می‌شوند، به نحوی که نمی‌توان هیچگونه خبری از آن‌ها دریافت کرد. بر اساس قانون، به چنین اشخاصی غایب مفقودالاثر گفته می‌شود. از آن جهت که زنده یا مرده بودن آن‌ها مشخص نشده است، قانونگذار قواعدی را پیش بینی کرده است تا اموال آن‌ها حفظ شود تا اگر احیانا زنده بازگشت، اموالش را به خود او باز پس دهند.

در ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی غایب مفقودالاثر تعریف شده است. بر اساس این ماده: " غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد ". با توجه به این ماده، برای تحقق عنوان غایب مفقودالاثر بر یک شخص لازم است که شرایط زیر وجود داشته باشند:

  • غیبت
  • انقضای مدت زمان نسبتا طولانی
  • عدم اطلاع از زندگی یا مرگ شخص.

ممکن است که در بین ورثه شخص فوت شده، یک غایب مفقود الاثر هم وجود داشته باشد. در این صورت غیبت او نه مانع از تقسیم ارث می‌شود و نه موجب محروم شدن او ارث خواهد شد. چرا که این وضعیت یعنی عدم تقسیم ارث به زیان سایر وراث است. تعیین سهم غایب هم برای او ضرری در پی نخواهد داشت.

به همین دلیل در ماده ۸۷۹ قانون مدنی در خصوص سهم الارث غایب مفقودالاثر چنین مقرر داشته است: " اگر بین وراث غایب مفقود الاثری وجود داشته باشد، سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود. در صورتی که متحقق گردد قبل از مورث مرده است، حصه او به سیر وراث بر می‌گردد و الا به خود او یا به ورثه او می‌رسد ".

بر اساس این ماده سهم الارث غایب مفقودالاثر تا مشخص شدن وضعیت او کنار گذاشته می‌شود. حال اگر معلوم شود که وی پیش از مورث فوت کرده بوده، سهمی به او نمی‌رسد. چرا یکی از شرایط ارث بردن، آن است که وارث حین فوت مورث زنده بوده باشد.

اما اگر مشخص شود که او بعد از فوت مورث فوت کرده است، ارث به وی تعلق می‌گیرد؛ اما، چون خودش هم فوت کرده سهم الارث او به وراث خودش خواهد رسید. اگر هم زنده بازگردد که باید مقدار سهم الارثش را به خود او بدهند.

در صورتی که غایب تکلیف اداره اموال خود را تعیین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا متصدی امور او باشد، سهم الارث غایب مانند سایر اموال او به شخص امین که دادگاه او را تعیین کرده است سپرده می‌شود تا آن را برای غایب حفظ و نگهداری کند.

انتهای پیام/ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *