رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی
ارزش سهام
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات هجدهمین روز شهریور ماه با رشد ۲۶۰۵ واحدی به پله ۱۴۲ هزار و ۲۳۴ واحدی رسید.
کد خبر: ۴۵۰۹۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات چهاردهمین روز شهریور ماه با کاهش ۲۶۹ واحدی به پله ۱۳۷ هزار و ۷۱۴ واحدی بازگشت.
کد خبر: ۴۵۰۰۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات اولین هفته شهریور ماه با رشد ۲۴۲ واحدی در پنج روز کاری به کانال ۱۳۷ هزار و ۷۱۴ واحدی رسید.
کد خبر: ۴۵۰۰۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات یازدهمین روز شهریور ماه با اُفت ۲۴۳۳ واحدی به پله ۱۳۳ هزار و ۶۷۶ واحدی سر خورد.
کد خبر: ۴۴۹۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات دهمین روز شهریور ماه با اُفت ۱۳۶۲ واحدی به پله ۱۳۶ هزار و ۱۰۹ واحدی سر خورد.
کد خبر: ۴۴۸۹۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات ششمین روز شهریور ماه با کاهش ۳ هزار و ۵۴۳ واحدی به پله ۱۳۶ هزار و ۴۶۵ واحدی سقوط کرد.
کد خبر: ۴۴۸۰۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات پنجمین روز شهریور ماه با رشد یک هزار و ۷۲۶ واحدی به پله ۱۴۰ هزار و ۳۰۹ واحدی صعود کرد.
کد خبر: ۴۴۷۷۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات چهارمین روز شهریور ماه با رشد ۲ هزار و ۲۳۹ واحدی به پله ۱۳۸ هزار و ۵۸۲ واحدی صعود کرد.
کد خبر: ۴۴۷۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات سومین روز شهریور ماه با اُفت ۵۶۷ واحدی به پله ۱۳۶ هزار و ۳۴۳ واحدی سر خورد.
کد خبر: ۴۴۷۱۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات آخرین هفته مرداد ماه با رشد ۵۳۷۴ واحدی در پنج روز کاری به کانال ۱۳۱ هزار و ۵۲۱ واحدی رسید.
کد خبر: ۴۴۶۲۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و هشتمین روز مرداد ماه با رشد ۲۸۱۸ واحدی به پله ۱۳۴ هزار و ۳۵۴ واحدی رسید.
کد خبر: ۴۴۵۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و هفتمین روز مرداد ماه با رشد ۱۰۵۹ واحدی به پله ۱۳۱ هزار و ۵۳۶ واحدی رسید.
کد خبر: ۴۴۵۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و چهارمین روز مرداد ماه با ریزش ۴۵۰ واحدی به پله ۱۳۰ هزار و ۴۷۹ واحدی رسید.
کد خبر: ۴۴۴۶۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و سومین روز مرداد ماه با رشد ۲۴۰۴ واحدی به پله ۱۳۰ هزار و ۹۲۷ واحدی رسید.
کد خبر: ۴۴۴۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و دومین روز مرداد ماه با ریزش ۱۳۷۹ واحدی به پله ۱۲۸ هزار و ۵۲۲ واحدی رسید.
کد خبر: ۴۴۴۰۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات بیستمین روز مرداد ماه با کاهش بیش از ۲۵۰۷ واحدی به پله ۱۲۹ هزار و ۱۳ واحدی سر خورد.
کد خبر: ۴۴۳۵۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات سومین هفته مرداد ماه با رشد ۷۶۹۵ واحدی در پنج روز کاری به کانال ۱۳۱ هزار و ۵۲۱ واحدی رسید.
کد خبر: ۴۴۲۹۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۹

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات هفدهمین روز مرداد ماه با کاهش بیش از ۲۰۶۲ واحدی به پله ۱۳۱ هزار و ۵۲۱ واحدی سر خورد.
کد خبر: ۴۴۲۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات شانزدهمین روز مرداد ماه با رشد بیش از ۲۵۶ واحدی به ارتفاع ۱۳۳ هزار و ۵۸۴ واحدی رسید.
کد خبر: ۴۴۲۵۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات چهاردهمین روز مرداد ماه با رشد بیش از ۵۱۹۸ واحدی به ارتفاع ۱۳۳ هزار و ۶۴۶ واحدی صعود کرد.
کد خبر: ۴۴۲۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵